Skip to main content

Infostats databas

Sveriges bredaste plattform för samhälls- och marknadsanalys

Infostat gör egna undersökningar av allmänhetens vanor, värderingar och uppfattningar. Samtliga undersökningar blir tillgängliga för alla abonnenter, med nya resultat varje vecka.

  • Alla resultat bygger på minst 1 500 svar från allmänheten.
  • Löpande månadsmätningar av politisk opinion och ekonomi finns även per glidande kvartal med minst 4 500 svar per 3-månadersperiod vilket ger möjlighet till detaljerade analyser.
  • Tillgängliga filter/bakgrundsfrågor: inkomstnivå i hushållet samt i bostadsområdet, region, hemmavarande barn, hushållstyp, kön, fackmedlemskap, partival i dag och i senaste val, storstadsområde, sysselsättning, urbaniseringsgrad, utbildningsnivå, ålder. Filtren kan kombineras fritt för att identifiera relevanta grupper.
  • Samtliga resultat kan även brytas ned mot all övrig kommunal statistik och alla geografiska indelningar som finns i Infostats samhällsstatistik.

Infostats undersökningar täcker bland annat nedanstående områden.

Se även Infostats samhällsstatistik.

Arbetsliv

Arbete hemifrån · Arbetslöshet · Arbetsvillkor och fackliga frågor · Bonusar · Byta arbete · Förtroende för arbetsmarknadens parter · Upplevelser i och av arbetslivet

Boende och fastighet

Boende (hur länge, prioriteringar, missnöjesfaktorer) · Bolån, amorteringar och räntekänslighet · Bostadspolitiska förslag · Nybyggnation (inställning till regler, smak och byggstilar) · Önskemål på nytt boende (planlösning, storlek m.m.)

Energi

Uppfattningar om energikällor · Syn på klimatpåverkan och prioriteringar · Uppfattningar vid val av energileverantör (prioriteringar m.m.)

Infrastruktur och kommunikation

Elbilar · Förtroende för kollektivtrafiken · Kommande bilköp · Metoder för att minska klimatpåverkan · Hushållets bilinnehav · Resor inom landet · Transportmedel (användning och val) · Trängselavgifter · Prioriterade satsningar

Invandring och integration

Integrationspolitikens inriktning · Stränga eller generösa regler · Förtroende

Jämställdhet och jämlikhet

Ansvar i hemmet (fördelning och uppfattning) · Diskriminering · Egen jämställdhet · Jämställdhetspolitiska förslag · Könsroller · Otrygghet och utsatthet · Privatekonomi

Klimat, miljö och natur

Engagemang, eget och andras · Hållbar konsumtion · Hållbarhet inom olika branscher · Informationsläge · Syn på lagar, regler och förslag · Oro

Kultur och fritid

Abonnemang · Alternativmedia · Bokläsande · Dagstidningsläsande · Föreningsliv · Förtroende för journalister · Förtroende för public service · Inställning till olika länder · Matlagning · Matvanor · Julfirande · Kulturkonsumtion · Påverkan av coronapandemin · Semestervanor · Skärmtid · Tatueringar, piercing och skönhetsoperationer

Näringsliv

Bilden av olika branscher · Förtroende för företag per bransch · Förtroende för hur privata företag agerar och fungerar

Offentlig ekonomi

Förtroende för myndigheter · Förtroende för offentligt beslutsfattande · Förtroende för samhällsfunktioner · Kommunal och regional service (uppfattning och erfarenhet) · Kommunala prioriteringar · Uppfattningar om skatter

Omsorg och sociala frågor

Barnomsorg, uppfattningar om förslag m.m. · Förtroende för myndigheter inom området · Narkotika och missbruk · Valfrihet och vinster i omsorgen · Äldreomsorg · Tiggeri · Tvångsomhändertagande

Ordning och säkerhet

Brottsbekämpning · Sakfrågor och politiska förslag inom området · Otrygghet och kriminalitet · Utsatta områden · Förtroende för försvar, rättsväsende och krisberedskap · Natomedlemskap · Åldersgränser

Politik, val och opinion

Förtroende för politiker · Förtroende för politiska aktörer · Partiernas politik och sakfrågeägande · Partival (kommun-, region- och riksdagsval, per månad och vecka) · Politisk profil och intresse · Regeringens stöd · Syn på samhällsutvecklingen och inom olika områden · Tillit och förtroende för myndigheter och samhällsfunktioner · Uppfattningar i alla större och aktuella sakfrågor · Väljarnas viktigaste frågor

Privatekonomi

Aktie- och fondsparande · Banker · Betallösningar · Bidragssystemet · Ekonomiska marginaler · Elpriset · Försäkringar · Arbete efter pensionering · Husdjur · Hushållets ekonomiska situation · Julklappar · Konsumtionsvanor · Köpa tjänster · Pensionssparande · Pensionsålder · Pensionärslivet · Planerade förändringar (stora inköp, byta jobb m.m.) · RUT-avdraget · Sparande

Samhällsekonomi

Förväntad arbetslöshet på kort och lång sikt · Förväntningar på den egna ekonomin · Förväntningar på kommunens ekonomiska utveckling · Förväntningar på samhällsekonomin · Uppfattningar om kommunens utveckling

Utbildning och forskning

Betyg · Friskolors påverkan · Förtroende för skolan · Skolpolitiska förslag · Valfrihet och vinster i skolan

Vård och hälsa

Digital vård · Fysisk och psykisk hälsa · Förtroende för sjukvården · Hälsa på jobbet · Hälsosamt leverne · Matvanor · Prioriteringar i sjukvården · Påverkan av coronapandemin · Träning och motion · Valfrihet och vinster i vården · Vårdens organisering

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt