Skip to main content

Opinion och påverkan

Underlag inom opinion och påverkan används på många olika sätt och behöver kombinera flera slags data. Att kunna kartlägga och löpande följa samhällsopinionens förändring är ett grundläggande krav. Men ett kunskapsunderlag med djup kräver ett fundament i samhällsstatistik som fångar de underliggande faktorerna. Infostat har ett unikt erbjudande inom opinion och påverkan, byggt på Sveriges största statistikdatabas. Infostats instrument täcker allt från partipolitikens vindriktning till högupplöst lokal statistik över utvecklingen på stadsdelsnivå.

Alla siffror till underlaget

Analysplattformen är ett webbaserat analysverktyg laddat med tusentals statistiska samhällsmått av relevans för alla som arbetar inom politik och påverkan eller behöver göra samhällsanalyser. Plattformen innehåller rader av nyckeltal och de väsentliga siffrorna inom alla samhällsområden ända ned på kommunal nivå, såväl den offentliga statistiken som unika högförädlade mått. En statistikdatabas som fungerar på riktigt med den relevanta statistiken färdig och redo för användning. Plattformen har stöd för att sätta upp stående rapporter som kan delas med stakeholders i organisationen.

Undersökningar

Plattformen uppdateras varje vecka med nya opinionsresultat från Infostats undersökningar inom politik, policy och aktuella samhällsfrågor, totalt ställs över 500 unika undersökningsfrågor per år. Användaren kan själv analysera enkätresultaten genom att fritt kombinera ett trettiotal bakgrundsfilter och visa samband genom att korsa resultaten med annan statistik. Ibland behöver man ändå  komplettera med något eget och skräddarsytt. Det är möjligt att beställa egna undersökningsfrågor och analyser, från enstaka frågor till omfattande undersökningar, trackingar och medlemsundersökningar. Resultaten importeras till plattformen, tillgängliga endast för beställaren.

Läs mer.

Segmentering

En segmentering är en utforskande statistisk läroprocess där man identifierar nyckelgrupper som delar viktiga gemensamma drag: typiska personliga egenskaper och livsstilar. Människor är olika, men vanor, värderingar och attityder tenderar att komma i klump. Genom att att analysera hur olika personliga egenskaper bildar kluster får man en mycket tydligare bild av sina målgrupper och det opinionslandskap som man verkar inom. Segmentering är ett centralt kunskapsunderlag för strategisk kommunikationsplanering och påverkansarbete. Infostat sitter på en mycket lång erfarenhet av att göra segmenteringar och bistår i varje del av processen.

Opinion och samhälle på lokal nivå

Infostats databas innehåller exakta geografiska uppgifter om alla slags aspekter på samhällslivet ända ned på stadsdelsnivå – såväl kring befolkningen som kring samhällsfunktioner, socioekonomi, otrygghetshändelser, valresultat och rader av andra förutsättningar som ger varje lokalområde sin speciella karaktär. På den grunden genomför Infostat lokala opinionsanalyser, som ger statistiska svar på frågor om hur opinioner, vanor och attityder varierar mellan olika delar av en stad eller annat geografiskt område. Lokala opinionsanalyser ger en detaljerad grund för lokalt kampanj- och påverkansarbete.

Skräddarsydd analys

Samhällsfrågor behöver kläs i siffror för effektiv kommunikation. Hur många berörs, hur och var lever de, vilka områden och vilka grupper? Infostat har både underlagen och analysmetoderna för att sätta siffror även på svårfångade fenomen. Utgångspunkten är Sveriges största samhälls- och marknadsdatabas – samhällsstatistik på alla nivåer, hundratals undersökningsserier inom opinionen och unik, högupplöst områdesdata om alla lokalsamhällen i Sverige. Infostats statistiska samhällsanalyser får stort genomslag och har legat till grund för prisbelönt journalistik.

Dela statistik på den egna hemsidan

Infostats analysplattform kan kopplas till användarens egen hemsida för att publicera interaktiva diagram och tabeller. Genom funktionen kan en organisation bygga upp en egen informationshubb på sin egen webbplats medan Infostats plattform svarar för automatisk uppdatering av statistiken. Diagram och tabeller skapas genom interaktiva moduler som enkelt kan läggas in i alla vanligt förekommande publiceringsplattformar. Lösningen implementeras snabbt utan att kräva utvecklingstid.

Läs mer.

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt