Skip to main content

Opinion · Retail · Fastighet

Infostats erbjudanden

Infostat är nästa generations analysföretag. Vi finns för att hjälpa kunder med datadrivna beslut och kommunikation genom unik data och en avancerad plattform som ger svar på svåra frågor. Infostat har branschledande DaaS-baserade erbjudanden inom Opinion och påverkan, Retail och konsument samt Fastighet och urban utveckling.

Politik, samhällsstatistik, värderingar

Opinion och påverkan

Underlag inom opinion och påverkan används på många olika sätt och behöver kombinera flera slags data. Att kunna kartlägga och löpande följa samhällsopinionens förändring är ett grundläggande krav. Men ett kunskapsunderlag med djup kräver ett fundament i samhällsstatistik som fångar de underliggande faktorerna.  Infostats instrument täcker allt från partipolitikens vindriktning till högupplöst lokal statistik över utvecklingen på stadsdelsnivå.

Läs mer

Handel, ekonomi, hushållens vanor

Retail och konsument

Strategiska beslut inom handel kräver rätt underlag. Infostats erbjudande inom retail- och konsumentanalys vilar på branschledande analystekniker och marknadsdatabaser. Genom kombinationen av verktyg kan vi besvara även de svåraste frågorna om var företagens kunder finns och efterfrågar, hur butikerna skulle kunna prestera och var de borde ligga.

Läs mer

Bostäder, områdesanalyser, social hållbarhet

Fastighet och urban utveckling

Beslutsunderlag inom fastighet och urban utveckling kräver en rad detaljerade informationskällor. Från de stora dragen ned till exakta uppgifter på kvartersnivå. Infostats erbjudande inom fastighet och urban utveckling vilar på en kombination av verktyg och databaser som gör det möjligt att svara även på de svåraste frågorna om bostadsmarknaden. Vilken typ av bostäder efterfrågas och vad händer på den lokala marknaden? Hur utvecklas hushållen och samhällslivet på en gata, runt ett torg, en stadsdel eller ett handelsområde?

Läs mer

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt