Våra undersökningar

Infostat genomför egna enkätundersökningar av den svenska allmänhetens vanor, värderingar och åsikter. Samtliga undersökningar blir fritt tillgängliga för alla användare och ingår i vår databas. Det är en analysplattform som man inte kan hitta någon annanstans.

Infostat utformar sina undersökningar självständigt, men gärna med inspel från våra användare. Alltid sakligt och allsidigt. Vi speglar alla sidor.

Infostats undersökningar genomförs med webbenkäter i slumpmässigt rekryterad respondentpanel. Resultaten bearbetas, vägs och analyseras i enlighet med beprövade undersökningsmetoder. Infostat använder inte paneler som deltagarna anmäler sig till på eget initiativ (så kallade självrekryterade paneler).

Vi ställer mer än 500 frågor per år, och täcker alla samhällsområden (se översikt).

Våra frågor uppdateras regelbundet. Hur ofta varierar med hur föränderlig opinionen är i området som undersöks. Områden som är snabbföränderliga undersöker vi varje månad, kvartal eller halvår. Mer trögföränderliga områden undersöker vi ungefär en gång per år.

Våra undersökningar är uppdelade på fyra övergripande områden som vi undersöker enligt ett rullande schema. Samtliga resultat laddas upp i webbverktyget och samtliga undersökningsresultat kan filtreras på minst 16 bakgrundsfilter. Det betyder att du kan skräddarsy resultaten och ta fram egna målgrupper.

Aktuella undersökningar

I databasen

Ekonomi

Ekonomiska utvecklingen ▪ Arbetslösheten ▪ Planerade livsförändringar ▪ Bolån ▪ Klara räntehöjning ▪ Klara oväntad utgift ▪ Finansiera oväntad utgift ▪ Klara sin ekonomi utan inkomst 1, 3 och 6 månader

 • I databasen

 • 21/12/2022

Livsstil och vanor

Internetvanor ▪ Mobiltelefonvanor ▪ Konsumtion av alternativmedia ▪ Förekomst av vinklade nyheter ▪ Kulturkonsumtion ▪ Varför man inte konsumerar kultur ▪ Hur många böcker man läser per år ▪ Hur man oftast tar del av böcker (ljudbok, tryckt bok, e-bok) ▪ Vilka abonnemang man betalar för ▪ Hur mycket man kan tänka sig betala per månad för olika typer av abonnemang ▪ Vilka abonnemang man funderar på att säga upp ▪ Vad/vilken del man brukar läsa i dags- och kvällstidningar ▪ Vad som lockar ffa. i dags- och kvällstidningar ▪ Inställning till kontroversiella frågor: Införa dödsstraff för särskilt grova brott, Skärpa begränsningarna för abort, Sänka rösträttsåldern till 16 år, Införa fler juridiska kön än man och kvinna, Tillåta aktiv dödshjälp, Tillåta surrogatmödraskap, Tillåta köp av sexuella tjänster, Förbjuda pornografi, Tillåta könsändrande kirurgi på omyndiga även om föräldrarna inte samtycker, Höja rösträttsåldern till 21 år, Alla 18-åringar ska göra värnplikt, Legalisera cannabis, Minska vargstammen.

 • I databasen

 • 4/1/2023

Politik och opinion

Partival ▪ Andrahandsalternativ ▪ Uteslutna partier ▪ Viktigaste politiska frågan ▪ Andra viktiga frågor ▪ Sakfrågeägande ▪ Förtroende för politiker ▪ Områden som förstahandsval är bäst på ▪ Områden som förstahandsval är dåliga på ▪ Områden som andrahandsval är bäst på ▪ Områden som andrahandsval är dåliga på ▪ Hur regeringen klarar sitt uppdrag ▪ Utvecklingen av politiska områden ▪ Hur Sverige utvecklats de senaste åren ▪ Om man identifierar sig som höger eller vänster ▪ Politiskt intresse ▪ Hur man röstade i valet 2022 (riksdag, region, kommun)

 • I databasen

 • 11/1/2023

Aktuella samhällsfrågor

Förtroende för människor ▪ Förtroende för offentliga institutioner (Riksdagen, Regeringen, Polisen, Domstolar, Skatteverket, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Folkhälsomyndigheten, Skolverket, Försvaret, Sjukvården, Pensionsmyndigheten, Politiska partier, Sveriges Radio, SVT, Folkbokföringen) ▪ Inställning till Internationella organisationer: EU, EMU, Nato, FN, FIFA, IOK, WHO, WTO, IMF ▪ Inställning till medlemskap i EU, EMU, Nato, FN ▪ Om man litar på att följande fungerar: Jag får bra specialistvård om jag blir allvarligt sjuk, Jag kan snabbt få en tid på vårdcentralen, Polisen kommer vid nödläge, Polisen utreder ordentligt om det blir inbrott hos mig, Ambulansen kommer i tid för att rädda liv, Samhället har krisberedskap för att hjälpa mig vid en stor översvämning, Jag får den ersättning jag har rätt till från offentliga försäkringar och bidragssystem, Skatteverket räknar rätt på hur mycket skatt jag ska betala ▪ Förtroende för privata organisationer: Storbanker, Nya banker, Försäkringsbolag, Fastighetsmäklare Riskkapitalbolag, Skogsbolag, Gruvindustri, Livsmedelsproducenter i Sverige, Livsmedelsproducenter utanför Sverige, Livsmedelskedjor, Arbetstagarorganisationer (fackföreningar), Arbetsgivarorganisationer Flygbolag, Sociala medier-företag, Säkerhetsföretag Bilverkstäder, Hantverksföretag, Pensionsbolag ▪ Förtroende för välfärdsorganisationer: Offentligt drivna skolor, Privat drivna skolor (friskolor), Offentligt driven äldreomsorg, Privat driven äldreomsorg, Offentligt driven sjukvård, Privat driven sjukvård, Skolorna där jag bor, Skolorna i Sverige Sjukvården där jag bor, Sjukvården i Sverige, Äldreomsorgen där jag bor, Äldreomsorgen i Sverige

 • I databasen

 • 18/1/2023

Ekonomi

Ekonomiska utvecklingen ▪ Arbetslösheten ▪ Planerade livsförändringar ▪ Bolån ▪ Klara räntehöjning ▪ Klara oväntad utgift ▪ Finansiera oväntad utgift ▪ Klara sin ekonomi utan inkomst 1, 3 och 6 månader

 • I databasen

 • 25/1/2023

Livsstil och vanor

*

 • I databasen

 • 1/2/2023

Politik och opinion

Partival ▪ Andrahandsalternativ ▪ Uteslutna partier ▪ Viktigaste politiska frågan ▪ Andra viktiga frågor ▪ Sakfrågeägande ▪ Förtroende för politiker ▪ Områden som förstahandsval är bäst på ▪ Områden som förstahandsval är dåliga på ▪ Områden som andrahandsval är bäst på ▪ Områden som andrahandsval är dåliga på ▪ Hur regeringen klarar sitt uppdrag ▪ Utvecklingen av politiska områden ▪ Hur Sverige utvecklats de senaste åren ▪ Om man identifierar sig som höger eller vänster ▪ Politiskt intresse ▪ Hur man röstade i valet 2022 (riksdag, region, kommun)

 • I databasen

 • 8/2/2023

Aktuella samhällsfrågor

*

 • I databasen

 • 15/2/2023

Ekonomi

Ekonomiska utvecklingen ▪ Arbetslösheten ▪ Planerade livsförändringar ▪ Bolån ▪ Klara räntehöjning ▪ Klara oväntad utgift ▪ Finansiera oväntad utgift ▪ Klara sin ekonomi utan inkomst 1, 3 och 6 månader

 • I databasen

 • 22/2/2023

Livsstil och vanor

*

 • I databasen

 • 1/3/2023

Politik och opinon

Partival ▪ Andrahandsalternativ ▪ Uteslutna partier ▪ Viktigaste politiska frågan ▪ Andra viktiga frågor ▪ Sakfrågeägande ▪ Förtroende för politiker ▪ Områden som förstahandsval är bäst på ▪ Områden som förstahandsval är dåliga på ▪ Områden som andrahandsval är bäst på ▪ Områden som andrahandsval är dåliga på ▪ Hur regeringen klarar sitt uppdrag ▪ Utvecklingen av politiska områden ▪ Hur Sverige utvecklats de senaste åren ▪ Om man identifierar sig som höger eller vänster ▪ Politiskt intresse ▪ Hur man röstade i valet 2022 (riksdag, region, kommun)

 • I databasen

 • 8/3/2023
 • Få nyheter från Infostat
  Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt