Våra undersökningar

Infostat genomför egna enkätundersökningar av den svenska allmänhetens vanor, värderingar och åsikter – mer än 500 frågor som täcker alla samhällsområden (se översikt). Samtliga undersökningar blir fritt tillgängliga för alla användare och ingår i vår databas. Det är en analysplattform som man inte kan hitta någon annanstans.

Vi tar inga uppdrag. Infostat har friheten att utforma sina undersökningar helt självständigt. Alltid med målsättningen att fånga en frågeställning så sakligt och allsidigt som möjligt – aldrig på uppdrag från specifika intressenter. Vi försöker spegla alla sidor.

Det är användaren som bestämmer vad som är intressant. I plattformen kan man själv borra i undersökningarna och kombinera olika bakgrundsfilter. Väljaropinionen i Östergötland? Titta närmare på köpvanorna bland kvinnor med hemmavarande barn? Som dessutom bor i större städer? Det är enkelt gräva vidare när man får nya insikter och börjar ställa följdfrågor.

Infostats undersökningar genomförs med webbenkäter i slumpmässigt rekryterad respondentpanel. Resultaten bearbetas, vägs och analyseras i enlighet med beprövade undersökningsmetoder. Infostat använder inte paneler som deltagarna anmäler sig till på eget initiativ (så kallade självrekryterade paneler).

  • En ny undersökning i veckan.
  • Politik, Konsument och livsstil, Ekonomi, Aktuella samhällsfrågor.
  • Helt oberoende.
  • Borra själv i undersökningarna och kombinera olika bakgrundsfilter.
  • Få information om ny statistik från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt