Skip to main content

Fastighet och urban utveckling

Beslutsunderlag inom fastighet och urban utveckling kräver en rad detaljerade informationskällor. Från de stora dragen ned till exakta uppgifter på kvartersnivå. Infostats erbjudande inom fastighet och urban utveckling vilar på analystekniker och marknadsdatabaser som är ledande i branschen. Genom kombinationen av verktyg kan även de svåraste frågorna om bostadsmarknaden besvaras. Vilken typ av bostäder efterfrågas och vad händer på den lokala marknaden? Hur utvecklas hushållen och samhällslivet på en gata, runt ett torg, en stadsdel eller ett handelsområde?

Statistik och trender

Analysplattformen är ett webbaserat analysverktyg som innehåller hundratals statistiska nyckeltal och resultat med relevans för alla som arbetar inom fastighet och urban utveckling. Plattformen är alltid uppdaterad med aktuell statistik på alltifrån demografi och otrygghetsproblem till restider och prisutveckling. Allt med lokal geografisk upplösning. Plattformen har detaljerade uppgifter om lokalt serviceutbud på en plats. Plattformen har stöd för att sätta upp stående rapporter som kan delas med stakeholders i organisationen.

Bostadsbarometern

Hushållens boendepreferenser kartläggs i en omfattande undersökning varje kvartal. Resultaten visar vilket boende som är aktuellt om man flyttar, vad som är viktigt vid val av nytt boende i frågor om interiör, planlösning, bostadsområde, exteriör och ekonomi. Resultaten analyseras, kommenteras och presenteras i rapportserien Bostadsbarometern. I analysplattformen kan användaren själv analysera resultaten med ett trettiotal nedbrytningar och se på samband med tusentals andra dataserier.

Footfall

Högupplöst rörelsedata, footfall, ger värdefull kunskap om en plats eller ett geografiskt område. Hur ser aktivitetsnivån och rörelsemönster ut på offentliga platser, gator och torg, fördelat över dygnets timmar och veckodagarna? Genom att analysera footfalldata hittar man svar på frågor om vilka lägen som är lämpliga för vilket slags verksamheter. Footfall ger också viktig information för att analysera olika aspekter av trygghetsutvecklingen för ett område.

Trafik

Genom rörelsedata kan man även analysera trafikflöden. Hur ser trafikmönstren ut över dygnets timmar. För verksamheter som riktar sig till bilburna kunder är trafikflöden en viktig byggsten för att analysera och värdera hur potential och förutsättningar skiljer sig åt mellan olika platser.

Upptagningsområden

Var kommer besökarna ifrån? Hur stor är marknaden och varierar upptagningsområdet med tid på dagen, dag i veckan eller månad på året? Med hjälp av detaljerad rörelsedata identifieras köpcentrets verkliga upptagningsområden. Analysen mäter vilka som besöker köpcentret och var de kommer ifrån. Med hjälp av informationen dras slutsatser om besökarnas köpkraft och konsumtionsprofil. Ett köpcentrum har normalt inte ett upptagningsområde. Det har snarare två, tre eller fyra − beroende på tid på dagen, dag i veckan och månad på året.

Points of Interest

Infostats databas innehåller exakta geografiska uppgifter för alla slags viktiga samhällsfunktioner, infrastruktur, service, näringsliv och övriga lokala förutsättningar som tillsammans formar villkoren på en plats. Genom att analysera dessa så kallade Points of Interest (POI) får man detaljerad kunskap om hur platser, gator och områden skiljer sig åt och vilken betydelse det har. Genom Infostats plattform kan man också ta fram statistik baserad på POI och söka fram områden med kriterier som baseras på POI (t.ex. avstånd till närmaste, antal inom ett visst avstånd).

Beståndsanalys med rörelsedata

Med hjälp av detaljerad rörelsedata kartlägger Infostat rörelseintensiteten i era bestånd under olika tider på dygnet, dag i veckan och månad på året. Vi ger en socio-ekonomisk analys om vilka områden som boende oftast åker till och var besökare oftast kommer ifrån. Vi uppskattar grad av social inkludering kring era bestånd, tillgång till samhällsservice, rekreationsmöjligheter, trygghet och säkerhet. Resultaten presenteras i en sammanfattande rapport.

Bostadsanalys

En bostadsanalys kartlägger bostadsutvecklingen i ett avgränsat geografiskt område. Området kan vara stort som Småland eller litet som södra Sundbyberg.  Rapporten gör en analys av marknadsdjupet, prisutvecklingen och efterfrågan för olika bostadstyper. Rapporten innehåller avsnitt om den demografiska utvecklingen, flyttmönster, rörelsemönster samt det aktuella handels- och serviceutbudet i området. En bostadsanalys kan kompletteras med prognoser och enkätbaserade undersökningar av hushållens boendepreferenser.

Social hållbarhet

Hur utvecklas den sociala hållbarheten? Hållbarhetsanalysen kartlägger områdets livsförutsättningar, historik och utvecklingstrend. Infostats databas innehåller ett flertal unikt förädlade nyckeltal på temat hållbarhet. Analysen inkluderar en rad data med hög geografisk upplösning och spänner över områden som arbetsmarknad, hushållens ekonomi, kriminalitet, skola, demografisk utveckling och rörelsemönster under dagtid, kväll och helg. Analysen inkluderar även nyckeltal kring grundläggande serviceutbud, sport- och motionsmöjligheter samt övrig rekreation. Infostat utvecklar egna sociala index.

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt