Skip to main content

Kundprofiler | Affärsutveckling | Marknadsläget

Marknad och konsumtion

Affärsbeslut kräver rätt underlag. Var ska nästa butik ligga? Vilka är era kunder, hur når ni fler och vad har de för preferenser? Hur ser rörelseflödet ut kring era butiker? Presterar de som de ska? Hur stort är ert marknadsdjup? Infostats erbjudande inom retail- och konsumentanalys vilar på branschledande analystekniker och marknadsdatabaser. Varje uppdrag är unikt. Genom en marknadsunik kombination av data och metoder kan vi besvara även de svåraste frågorna inom konsumtion och retail.

Nyhetsbrev inom Retail & Konsument

Konsumtionsläget

Infostat har löpande konsumtionsundersökningar i fält. Övergripande slutsatser, analys och kommentarer sammanställs i nyhetsbrevet Konsumtionsläget. Nyhetsbrevet vilar på Infostats egna databaser med uppdaterad statistik och enkätdata om hushållens ekonomi, preferenser, vanor och beteenden. Konsumtionsläget kan skräddarsys för att matcha just era kundgrupper.

Senaste utgåvan av Konsumtionsläget kan du läsa här.

Analysverktyg

Infostats analysplattform innehåller hundratals uppdaterade undersökningsresultat om hushållens vanor, köpbeteenden, preferenser och livsstil. Resultaten kan analyseras nedbrutna på målgrupper och demografier. Hushållens ekonomi, förväntningar och konsumtionsvanor trackas med nya resultat varje månad. Plattformen har stöd för att sätta upp stående rapporter som kan delas med stakeholders i organisationen.

Footfall

En solid marknadsanalys av fysiska butiker, transporter och tjänster kräver detaljerad information om när och var människor rör sig på gator och vägar. Infostats omfattande databas med footfalldata svarar på frågor om var möjliga kunder befinner sig och hur strömmar av människor rör sig under dygnets alla timmar, årets alla dagar. Vilka lägen är optimala, vilka ligger i skuggan? Footfallanalys används till att optimera kundupplevelse och marknadsföring, och ger viktig kunskap både om möjliga etableringar och befintliga kunder.

Rörelseanalys för butiker

Location, location, location. Inom butikshandel har få saker så stor betydelse för framgång som butiksläget. Ligger dina butiker på platser med höga rörelsevärden är sannolikheten större att du når ut på marknaden och attraherar nya kunder.

Med detaljerad rörelsedata kartlägger Infostat rörelser runt dina butiker och vi hjälper dig att identifiera platser där din butik kan uppnå maximal exponering och tillgänglighet för din målgrupp.

Trafikflöden med rörelsedata

Genom rörelsedata kan man även analysera trafikflöden. Hur ser trafikmönstren ut över dygnets timmar. För verksamheter som riktar sig till bilburna kunder är trafikflöden en viktig byggsten för att analysera och värdera hur potential och förutsättningar skiljer sig åt mellan olika platser.

Upptagningsområden

Var kommer besökarna ifrån? Hur stor är marknaden och varierar upptagningsområdets omfattning med tid på dagen, dag i veckan eller månad på året? Med hjälp av detaljerad rörelsedata identifieras butikernas verkliga upptagningsområden. Analysen mäter vilka som besöker butikerna och var de kommer ifrån. Med hjälp av informationen dras slutsatser om besökarnas köpkraft och konsumtionsprofil. En butik har normalt inte ett upptagningsområde. Det har snarare två, tre eller fyra − beroende på tid på dagen, dag i veckan och månad på året.

POI (Points of Interest)

Infostats databas rymmer en unik sammanställning av Points of Interest (POI) – exakta, uppdaterade uppgifter om butikslägen, köpcentrum och handelsområden, restauranger, hållplatser, hotell och vandrarhem, handelsområden. POI kan analyseras både ur ett generellt utbudsperspektiv och ur ett konkurrensperspektiv uppdelat på kedjor och varumärken. Genom POI-analys kan man utvärdera konkurrenssituationen kring befintliga och planerade butikslägen.

Kundanalys

Den egna kunddatabasen är en av de viktigaste kunskapskällorna i en marknadsanalys. Men för att dra nytta av informationen som finns i adressregistret måste den kombineras med detaljerade geografisk data. Genom att tillföra uppgifter om specifika områdesegenskaper kring varje adress – typiska inkomstnivåer, preferenser, vanor och konsumtionsmönster, men även uppgifter om serviceutbud och lokala faktorer som påverkar konsumtionsbeteendet – blir det möjligt att lära känna kundprofiler och optimera sitt erbjudande.

Lokal marknadsanalys

Hur ser utvecklingen ut i de lokala marknader där man har eller planerar att öppna en verksamhet? Infostat har högupplöst statistik om demografiska nyckeltal, köpkraft, livsstil, vanor och preferenser, som tillsammans ger en heltäckande bild av den lokala marknaden. Med uppgifter om både arbetsplatser och bosatt befolkning ända ned på kvartersnivå är det möjligt att se precis var det möjliga kundunderlaget bor och arbetar och följa utvecklingstendenserna för olika lokalområden.

Performanceanalys

En performanceanalys ger ett statistiskt svar på frågan hur butiker presterar relativt de specifika förutsättningarna i upptagningsområdet för varje butiksläge. Variationen kan göra det mycket svårt att veta vilka butiker och avdelningar som egentligen överpresterar. Var finns best practice och vilka lärdomar går det att dra? En performanceanalys fördjupar kunskapen om lokala marknader och ger en grund för att optimera verksamheten.

Market-gap

Var är det optimalt expandera med nya butiker? I vilken del av landet, eller i vilken del av staden? Var är marknaden redan mättad och var finns möjligheter? Analysen kartlägger de egna och konkurrenternas upptagningsområden. I mättade områden kannibaliserar butikslägen på varandra. Vita fläckar är möjliga lokala marknader som saknar täckning. En market gap-analys identifierar de vita fläckarna och rekommenderar vilka som är lämpligast för expansion.

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt