Skip to main content

Vanor · Beteenden · Preferenser · Åsikter

Undersökningar brukar sluta i en pdf som konsulten bestämmer över. Så jobbar inte vi. Infostat ger makten till kunderna.

Vanor · Beteenden · Preferenser · Åsikter

Gör din undersökning med Infostat

Det är dags för ett nytt sätt att arbeta med undersökningar. Där vi drar nytta av de enorma mängder data och statistik som redan finns tillgängliga runt omkring oss. Och där vi använder de nya digitala möjligheterna. En undersökning börjar ofta i en enkät och slutar i en pdf-rapport. För så har man alltid gjort. Men med rätt verktyg kan den vara mer och leva mycket längre.

Läs mer om hur Infostat arbetar med skräddarsydda undersökningsuppdrag här.

Infostats egna undersökningar

Infostat genomför varje vecka egna enkätundersökningar av den svenska allmänhetens vanor, preferenser och åsikter. Samtliga resultat blir fritt tillgängliga för alla som är kunder på analysplattformen.

Infostats egna undersökningar är uppdelade i fyra övergripande områden: politik, ekonomi, vanor/beteenden och aktuella samhällsfrågor. Samtliga resultat laddas upp i analysplattformen där de filtreras på bakgrundsfrågor och sambandsanalysernas med annan statistik. Det betyder att du kan skräddarsy resultaten och ta fram egna målgrupper.

Frågor och svar.

Infostats bakgrundsfrågor

Infostat ställer som standard 20 bakgrundsfrågor i varje egen undersökning som vi genomför. Frågorna används som filter i Infostats analysverktyg. Givetvis går det att kombinera flera filter på samma gång. Exempelvis man+boende i villa+Stor-Göteborg. Det betyder att användare enkelt kan skräddarsy resultaten och skapa egna målgrupper.

På uppdrag skapar vi skräddarsydda filter, exempelvis geografiska upptagningsområden, butikstäthet eller hur långt respondenten har till olika punkter som sjukhus, kommuncentrum eller grundskola.

Bakgrundsfrågor

Ålder

-29 år, 30-49 år, 50-64 år, 65+ år

Hur man bor

Villa, Radhus, Hyresrätt, Bostadsrätt, Annat

Hushåll

Ensamstående, Sammanboende, Annat

Hemmavarande barn

Med hemmavarande barn, Utan hemmavarande barn

Ekonomisk situation

Mycket god, Ganska god, Ganska dålig, Mycket dålig

Utbildning

Grund-/Folkskola, Gymnasium, Högskola/Universitet

Bakgrund

Svensk bakgrund, Utländsk bakgrund

Sysselsättning

Förvärvsarbetande anställd, Företagare/Egenföretagare, Studerande, Pensionerad, Arbetslös, Sjukskriven, Annan

Sektor

Offentlig, Privat

Arbetare/Tjänsteman

Arbetare, Tjänsteman

Medlem i fackförbund

Ja LO-förbund Ja SACO-förbund, Ja TCO-förbund, Ja annat förbund, Nej

 

Partival i senaste riksdagsval

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna, Annat parti, Minns inte, Röstade inte, Röstade blankt, Hade inte rösträtt, Ej svar

Partival i dag

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna, Annat parti, Minns inte, Röstade inte, Röstade blankt, Hade inte rösträtt, Ej svar

Partival i senaste riksdagsval, per block

S+MP+V+C, M+KD+SD+L, Övriga/Ej svar

Partival i dag, per block

S+MP+V+C, M+KD+SD+L, Övriga/Ej svar

Geografiskt område

Övre Norrland, Mellersta Norrland, Norra Mellansverige, Östra Mellansverige, Stockholm, Småland och öarna, Västsverige, Sydsverige

Urbaniseringsgrad

Tätbefolkat område, Medelbefolkat område, Glest befolkat område

Boendeområdets inkomstnivå

1-20%, 21-40%, 41-60%, 61-80%. 81-100%

Storstadsregion

Stor-Stockholm, Stor-Göteborg, Stor-Malmö, Ej storstadsregion

Uppvärmning

Huvudsakligen eluppvärmt, Övrig uppvärmning

Så går det till

 • Möte

 • Vi träffas för att stämma av era behov.

 
 • Design och frågor

 • Vi skapar en undersökningsdesign som matchar era behov och formulerar frågorna, inklusive bakgrundsfrågor.

 
 • Sista avstämning

 • Vi stämmer av undersökningen en sista gång, innan vi lägger den i fält.

 
 • Fältperiod

 • Undersökningen läggs i fält, normalt sju till tio dagar.

 
 • Analys

 • Vi bearbetar, analyserar och förädlar resultaten.

 
 • Kompletterande data

 • Vid behov kompletterar vi med ämnesrelevant statistik, geodata, big data, och enkätdata ur Infostats databas.

 
 • Leverans

 • Vi lämnar över slutrapporten i PDF, med kommentarer på resultaten. Du får inloggning till analysplattformen. Där kan du själv analysera resultaten

 
 • Få nyheter från Infostat
  Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt