Vanor · Beteenden · Preferenser · Åsikter

Undersökningar

Infostat erbjuder ett unikt omfattande bibliotek med enkätdata och analysverktyg för att analysera enkätdata. Som användare får du tillgång till ny enkätdata inom alla samhällsområden och kan fritt undersöka olika målgrupper. Genomför du en undersökning genom Infostat laddas materialet upp i Infostats analysverktyg. Där kan du analysera resultaten på djupet.

Kontakta oss

Infostats egna undersökningar

Infostat genomför varje vecka egna enkätundersökningar av den svenska allmänhetens vanor, preferenser och åsikter. Samtliga resultat blir fritt tillgängliga för alla som prenumererar på Infostats analystjänst Stats.

Infostats egna undersökningar är uppdelade i fyra övergripande områden: politik, ekonomi, vanor/beteenden och aktuella samhällsfrågor. Samtliga resultat laddas upp i Infostats analysverktyg. Undersökningsresultaten kan enkelt filtreras på bakgrundsfrågor och sambandsanalysernas med annan statistik. Det betyder att du kan skräddarsy resultaten och ta fram egna målgrupper.

Frågor och svar.

Infostats bakgrundsfrågor

Infostat ställer som standard 20 bakgrundsfrågor i varje egen undersökning som vi genomför. Frågorna används som filter i Infostats analysverktyg. Givetvis går det att kombinera flera filter på samma gång. Exempelvis man+boende i villa+Stor-Göteborg. Det betyder att användare enkelt kan skräddarsy resultaten och skapa egna målgrupper.

På uppdrag skapar vi skräddarsydda filter, exempelvis geografiska upptagningsområden, butikstäthet eller hur långt respondenten har till olika punkter som sjukhus, kommuncentrum eller grundskola.

Ålder

-29 år, 30-49 år, 50-64 år, 65+ år

Hur man bor

Villa, Radhus, Hyresrätt, Bostadsrätt, Annat NY!

Hushåll

Ensamstående, Sammanboende, Annat

Hemmavarande barn

Med hemmavarande barn, Utan hemmavarande barn

Ekonomisk situation

Mycket god, Ganska god, Ganska dålig, Mycket dålig

Utbildning

Grund-/Folkskola, Gymnasium, Högskola/Universitet

Bakgrund

Svensk bakgrund, Utländsk bakgrund NY!

Sysselsättning

Förvärvsarbetande anställd, Företagare/Egenföretagare, Studerande, Pensionerad, Arbetslös, Sjukskriven, Annan

Sektor

Offentlig, Privat NY!

Arbetare/Tjänsteman

Arbetare, Tjänsteman NY!

Medlem i fackförbund

Ja LO-förbund Ja SACO-förbund, Ja TCO-förbund, Ja annat förbund, Nej

 

Partival i senaste riksdagsval

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna, Annat parti, Minns inte, Röstade inte, Röstade blankt, Hade inte rösträtt, Ej svar

Partival i dag

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna, Annat parti, Minns inte, Röstade inte, Röstade blankt, Hade inte rösträtt, Ej svar

Partival i senaste riksdagsval, per block

S+MP+V+C, M+KD+SD+L, Övriga/Ej svar

Partival i dag, per block

S+MP+V+C, M+KD+SD+L, Övriga/Ej svar

Geografiskt område

Övre Norrland, Mellersta Norrland, Norra Mellansverige, Östra Mellansverige, Stockholm, Småland och öarna, Västsverige, Sydsverige

Urbaniseringsgrad

Tätbefolkat område, Medelbefolkat område, Glest befolkat område

Boendeområdets inkomstnivå

1-20%, 21-40%, 41-60%, 61-80%. 81-100%

Storstadsregion

Stor-Stockholm, Stor-Göteborg, Stor-Malmö, Ej storstadsregion

Uppvärmning

Huvudsakligen eluppvärmt, Övrig uppvärmning NY!

Skräddarsydda undersökningar

Infostat genomför regelbundet undersökningar på kunduppdrag. Om du har behov av skräddarsydd undersökning och analys är du välkommen att kontakta oss för att berätta mer. Om dina behov passar vår profil och kompetens gör vi gärna undersökningen åt dig.

Analysen levereras normalt i en PDF-rapport. Du får också möjlighet att själv analysera resultaten i Infostats analysverktyg. Där kan du analysera resultaten mot över 3 000 dataserier inom alla samhällsområden. Det blir enkelt att dra unika slutsatser.

När vi gör skräddarsydda undersökningar ser processen normalt ut enligt nedan.

 

 

 • Möte

 • Vi träffas fysiskt eller digitalt för att stämma av era behov.

 
 • Design och frågor

 • Vi skapar en undersökningsdesign som matchar era behov och formulerar frågorna, inklusive lämpliga bakgrundsfrågor.

 
 • Sista avstämning

 • Vi stämmer av undersökningen en sista gång, innan vi lägger den i fält.

 
 • Fältperiod

 • Undersökningen läggs i fält, normalt sju till tio dagar.

 
 • Analys

 • Vi bearbetar, analyserar och förädlar resultaten i Infostats analysverktyg.

 
 • Kompletterande data

 • Vid behov kompletterar vi med ämnesrelevant statistik och enkätdata ur Infostats databas.

 
 • Leverans

 • Vi lämnar över slutrapporten i PDF, med analys.

  Du får inloggning till Infostats analysplattform. Där kan du kan fortsätta analysen på egen hand.

   

 
Aktuellt från Infostat

Relaterade nyheter

Seminarium |

Infostat har just avslutat en undersökning om hur konsumenternas beteenden förändrats inom mathandeln pga. prisökningar. Alla ...

Arbetslivet |

Ny undersökning visar stora kunskapsskillnader mellan inkomstgrupper om vilken ersättning man får vid pension, sjukskrivning och arbetslö...

Hälsa |

Infostats årliga hälsoundersökning är i mål. Som tidigare syns stora skillnader mellan könen.  

Infostat/SVT |

Infostat gjorde analysen till prisbelönt SVT-reportage.

Sökfunktion |

Infostats nya sökfunktion är som att googla, fast på all offentlig svensk statistik och med diagram direkt.

Ny tjänst som gör det möjligt att bättre förstå skillnader i den politiska geografin.

Valundersökning |

Infostat var ensamma om att peka ut det vinnande blocket, och knep andraplatsen i att mäta valresultatet rätt.

Infostat har lanserat kraftfulla funktioner för att ta analysen av enkät- och opinionsundersökningar till en ny nivå.

 • Få nyheter från Infostat
  Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt