Skip to main content

Priser

Pris (exkl. moms)

Infostat Stats

Statistikdatabasen • Infostats månadsundersökningar • Analysfunktioner

 • Pris (exkl. moms)

 • 6 750 kr/månaden, 3 användare

Infomikro

Infostat Stats ingår • Lokal statistik • Interaktiv karta • Marknads- och affärsanalys • Segmentering • Exportera postnummer och postadress

 • Pris (exkl. moms)

 • På förfrågan

Infostat Publik

Automatiserad uppdatering • Ingen programmering krävs • Anpassning av utförande och reglage • Support

 • Pris (exkl. moms)

 • Från 2 000 kr/månad

Importera egna data

Statistik • Enkätsvar och undersökningsdata • Geodata

 • Pris (exkl. moms)

 • Från 3 000 kr/dataset

Ställ egna frågor

Komplettera Infostats månadsundersökningar med egna frågor

 • Pris (exkl. moms)

 • 10 000 kr första frågan, därefter 5 000 kr/fråga

Egna statistiska mått

Producera skräddarsydda mått, statistik, index och andra dataförädlingar

 • Pris (exkl. moms)

 • Från 3 000 kr/mått

API

Integrera dina system med Infostats databas

 • Pris (exkl. moms)

 • Offert

Konsultstöd

Analytiskt stöd och framtagande av skräddarsydda modeller

 • Pris (exkl. moms)

 • Offert
 • Få nyheter från Infostat
  Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt