Skip to main content
Nytt från Infostat Nyheter

Bäst att leva 2023

  • Bäst att leva 2023
  • Read time: 3 minutes

Luleå är Sveriges bästa kommun att leva i 2023 enligt en ny kommunranking som statistikföretaget Infostat har tagit fram i samarbete med tidningen Fokus.

I rankingen jämförs Sveriges kommuner inom nio delområden som tillsammans ger en bred bild av hur livsförutsättningarna ser ut i olika delar av landet. De delområden som ingår i undersökningen är utbildning och skola, vård och omsorg, jobb och karriär, infrastruktur, trygghet, serviceutbud, fritid, privatekonomi samt offentlig ekonomi. Längre ner på sidan kan du själv undersöka ett axplock av resultaten. 

– Att ta stor hänsyn till privatekonomiska faktorer är en viktig nyhet i rankingen, säger Peter Santesson, VD på Infostat. På det sättet återspeglar rankingen att valet av bostadsort också är en budgetfråga. Många kommuner som i övrigt har väldigt attraktiva förutsättningar kan ha bostadspriser som gör det svårare att få hushållskalkylen att gå ihop. Det är många faktorer som ska balanseras mot varandra.

En annan viktig faktor i rankingen är trygghet. Kommunernas betyg inom delområdet trygghet baseras bland annat på förekomsten av skjutningar och närheten till utsatta områden.

– Vågen med gängvåld och skjutningar har satt ordning och säkerhet i centrum. Vi har konstaterat i våra undersökningar att trygghet är den enskilt viktigaste punkten för allmänheten när man ska välja bostadsområde, säger Peter Santesson. Kommunernas poäng inom trygghet bygger på detaljerade uppgifter om läget i närmiljön runt alla lokalområden.

Generellt klarar sig de större städerna och storstäderna bäst i rankingen. Med högre befolkningstäthet blir serviceutbudet och den lokala arbetsmarknaden större. Samtidigt visar undersökningen fler mönster.

– Många Norrlandskommuner kommer väl ut i undersökningen. I orter som Luleå och Umeå kan man hitta storstadsområdenas fördelar inom utbildning, jobb och serviceutbud, samtidigt som tryggheten är högre och prisnivåerna är ett snäpp skonsammare, säger Peter Santesson.

En typ av kommuner som sticker ut i botten av rankingen är landsbygdskommuner med mycket besöksnäring.

– I småorter som är attraktiva semestermål drivs bostadspriserna upp. Resultatet blir en kombination av något som mer liknar storstadens bostadspriser och glesbygdens lägre serviceutbud.


📃  Intervju med Infostats VD Peter Santesson, om hur Infostat gjorde analysen.

📊 Fördjupad beskrivning av hur rankingen tas fram.

🟢 Hela resultatlistan finns tillgänglig i Infostats samhällsdatabas. Där kan du analysera resultaten, tillsammans med tusentals andra dataserier och undersökningsresultat inklusive Infostats återkommande kommunundersökningar. För att få tillgång behöver du vara eller bli kund hos Infostat.  Kontakta oss.

Vill du ha en skräddarsydd analys på din kommun är du välkommen att kontakta oss.

 

 

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt