Detaljerad samhälls- och marknadsstatistik på lokal nivå

Infomikro

Infomikro är ett statistikverktyg för detaljerad analys av lokalområden. Tjänsten är särskilt utvecklad för dig som arbetar med stadsutveckling, fastighetsutveckling, affärsutveckling och marknadsanalys. Infostat hjälper dig att integrera Infomikro i dina arbetsflöden.

Boka demo

Kartor och lokalområden i fokus

Infomikro handlar om statistik på detaljerad geografisk nivå. Här tittar vi på Sverige indelat i 6 000 lokalområden och 3 000 kommundelsområden, vilket gör att du kan analysera delar av en stad.* Alla områden har unika namn, som Sorgenfri norr-1, Vällingby-2 eller Råcksta-3.

Välj geografi genom att markera direkt på kartan eller genom att skriva in en adress eller fastighetsbeteckning (exempelvis Alingsås Blåklinten 2). Alla resultat presenteras i kart-, stapel- och linjediagram och tabeller. Alla resultat kan sparas som högupplösta bilder eller tabeller i Excelformat.

*Som referensvärde är Stockholms län indelat 1 287  lokalområden.

Data som fångar samhällsutvecklingen

Innehållet i databasen är noggrant utvalt för att på olika sätt fånga utvecklingen och förutsättningarna för ett lokalområde. Stora delar av databasen är unik och finns bara hos Infostat.

Innehållet spänner från demografisk statistik (hushållstyper, åldersklasser, generationstillhörighet, befolkningsprognos m.m.) till socioekonomisk statistik (utbildningsnivå, inkomster, fattigdom, riskgrupper, sociala transfereringar, trångboddhet m.m.), statistik kring trygghet (anmälda brott, händelserapporteringar, blåljusutryckningar, skjutningar, skjutningszoner mm.,). bostadsmarknaden (fastighetspriser, taxeringsvärden, personer per bostad, in- och utflyttning, boendeformer,  tätortsgrad, befolkningstäthet, bebyggelsetäthet, nybyggnation och nyproduktion, m.m.), näringsliv (tillväxt, gentrifiering, företag och branscher i området, butiker, serviceutbud, handelsområden, köpcentrum, näringslivsutbud m.m.), utbildning (gymnasie- och högskolebehörighet, betyg, förskolor, grundskolor, universitet, skolhuvudman m.m.), vård och omsorg (tillgång till vård, vårdcentraler, sjukhus, ohälsotal, äldreboenden och tillgång till äldreboenden, servicehus m.m.),  arbetsmarknad (arbetsställen, förvärvsarbetande, arbetslösa, långtidsarbetslösa, UVAS, m.m.) och natur, kultur och miljö (grönområden, cykelvägar, nationalparker och naturreservat, skyddade områden, m.m.).

Statistiken indexeras och förädlas till nyckeltal och gör regionala jämförelser enkla. Vi skapar egna sammanslagna mått och index (exempelvis på socioekonomi, tillväxt och serviceutbud), avståndsberäkningar (exempelvis på avstånd till närmaste vårdcentral skola), och mått på förändringar som visar utvecklingstrender (exempelvis befolknings- och inkomstförändringar).

Statistik, POI, linjer och polygoner

Databasen innehåller fyra typer av information som fritt kan kombineras för att skapa slagkraftiga insikter, analyser och kartdiagram.

Statistisk information: Uppgifter om statistiska värden för lokalområden och kommundelar. All statistik är indexerad, vilket gör att du enkelt kan se hur ett område förhåller sig till genomsnittet i kommunen, regionen eller riket.

POI: Points of Interest (POIs) visas som punkter på kartan. Vi har alltifrån positioner och namn på kaffebarer, matbutiker och butikskedjor till tågstationer, skjutningar, fotbollsplaner, utegym eller förskolor. Vi utökar ständigt utbudet av POIs.

Linjer: Exempel på linjedata i vår databas är tunnelbanelinje, bilvägar, järnvägar och cykelvägar. Men även joggingspår och vandringsleder.

Polygoner: Exempelvis nöjesområden, naturreservat, handelsområden, flygplatser, utsatta områden och grönområden.

Rörelsedata: Infostat erbjuder även s.k. footfalldata och trafikdata över fotgängare samt fordonstrafik. Kontakta oss för offert.

Områdesanalys

Med Infomikro är det enkelt att skapa områdesanalys av ett kvarter, en stadsdel eller delar av en kommun. Sökfunktionen gör det möjligt att söka fram en särskild fastighet och ta fram information om området kring fastigheten.

Infostats omfattande databas gör det sedan möjligt att analysera området från alla viktiga perspektiv och med olika typer av data som stöd (punkt, linje, statistik och polygon). Med diagrammen får du enkelt visuellt stöd som underlättar analysen och presentationen av områdets historia, förutsättningar och potential.

Du behöver bara göra områdesanalysen en gång. När du skapat din områdesanalys uppdateras den sedan automatiskt, så snart det finns ny data. Du kan enkelt exportera bilder och tabeller, till exempel för att bygga en Powerpoint.

Marknadsanalys

Kombinationen hög geografisk upplösning, kraftfulla analysfunktioner och omfattande databas med statistik och enkätdata gör Infomikro till en solid tjänst för marknadsanalyser.

Som användare kan du själv skapa marknadsanalyser i Infostats analysplattform. När du har skapat din marknadsanalys, till exempel över upptagningsområdet för dina köpcentrum, uppdateras den automatiskt med ny data. På det viset kan du kontinuerligt följa din marknad.

Infostat erbjuder stora möjligheter till skräddarsydda analyser. Som exempel är det möjligt att skapa statistiska mått som följer dina målgrupper eller affärsområden. Var finns intressanta möjligheter till bostadsutveckling? Hur påverkar inflationen dina målgrupper? Hur förändras konkurrensläget omkring dina butiker? Var borde er nästa butik ligga?

Målgruppsanalys och segmentering

Infostats analysplattform gör det enkelt att själv utforska, söka och definiera målgrupper ur enkätdata, exempelvis unga högutbildade kvinnor. Välj bland våra filter och skapa dina egna kombinationer.

När du har hittat eller skapat en relevant målgrupp kan du komplettera analysen genom att ta reda på var målgruppen bor, få ut adressdata och börja bearbeta marknaden.

Exportera adresser och fastighetsdata

Exportera alla fysiska postadresser inom ett lokalområde till en Exceltabell. Funktionen är särskilt användbar efter att du identifierat vilka lokalområden som är relevanta för dig. Exempelvis uppgifter om postadresser till hushåll nära dina butiker eller till hushåll som matchar din kundprofil.

Välj mellan att exportera uppgifter om postort, postnummer eller samtliga fullständiga fysiska postadresser inom valda lokalområden. Du kan också välja om du endast vill ha postadresser till flerbostadshus eller småhus inom området.

Komplettera med egna data

Infostat ställer över 500 unika undersökningsfrågor till allmänheten per år och täcker alla samhällsområden. Ibland vill man ändå komplettera med eget material. Därför genomför Infostat också särskilda undersökningar på uppdrag från kund.

Som användare kan du också ladda upp egen data till plattformen, som bara syns för dig. Det kan handla om alltifrån uppgifter över ditt fastighetsbestånd, geografiska filer över stadsdelsområden eller butikslägen till kund- eller medlemsregister* eller tiotusentals svar från kundenkäter. Du kan använda importerade data med samma kraftfulla funktioner som finns för Infostats vanliga databas.

*Sekretess är helt centralt. Infostat har utvecklats med största säkerhetstänk och driftas genom branschledande molnlösningar inom EU. Kontakta oss för att få veta mer.

Tilläggstjänster

Infomikro levereras med full support och löpande analysstöd. Infomikro kan kompletteras med api-integrationer, kundanpassade mått och beräkningar för en skräddarsydd lösning. Kontakta oss för att få veta mer.

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt