Detaljerad samhälls- och marknadsstatistik på lokal nivå

Infomikro

Infomikro är ett statistikverktyg för detaljerad analys av lokalområden. Tjänsten är särskilt utvecklad för dig som arbetar med stadsutveckling, fastighetsutveckling, affärsutveckling och marknadsanalys. Infostat hjälper dig att integrera Infomikro i dina arbetsflöden.

Boka demo

Kartor och lokalområden i fokus

Infomikro handlar om statistik på detaljerad geografisk nivå. Här tittar vi på Sverige indelat i 6 000 lokalområden och 3 000 kommundelsområden, vilket gör att du kan analysera delar av en stad.* Alla områden har unika namn, som Sorgenfri norr-1, Vällingby-2 eller Råcksta-3.

Välj geografi genom att markera direkt på kartan eller genom att skriva in en adress eller fastighetsbeteckning. Alla resultat presenteras i kart-, stapel- och linjediagram och tabeller. Alla resultat kan sparas som högupplösta bilder eller tabeller i Excelformat.

*Som referensvärde är Stockholms län indelat 1 287  lokalområden.

Data som fångar samhällsutvecklingen

Innehållet i databasen är noggrant utvalt. All statistik är viktig information som på olika sätt fångar och förklarar utvecklingen och förutsättningarna för ett lokalområde. Stora delar av databasen är unik och finns bara hos Infostat.

Innehållet spänner från demografisk statistik (hushållstyper, åldersklasser, generationstillhörighet m.m.) till socioekonomisk statistik (utbildningsnivå, inkomster, sociala transfereringar, kriminalitet m.m.), statistik kring bostadsmarknaden (in- och utflyttning, boendeformer, hyror, fastighetspriser, taxeringsvärden, tätortsgrad, befolkningstäthet, bebyggelsetäthet, nybyggnation och nyproduktion, m.m.), näringsliv (företag och branscher i området, köpcentrum, näringslivsutbud m.m.), utbildning (gymnasie- och högskolebehörighet, betyg, förskolor, grundskolor, universitet, skolhuvudman m.m.), vård och omsorg (ohälsotal, vårdcentraler, sjukhus, äldreboenden, servicehus m.m.),  arbetsmarknad (arbetsställen, förvärvsarbetande, arbetslösa m.m.) och natur, kultur och miljö (grönområden, cykelvägar, nationalparker och naturreservat, vandringsleder, nöjesparker, utegym, m.m.).

Statistiken indexeras och förädlas till nyckeltal för att göra regionala jämförelser enkla. Databasen innehåller fyra typer av information (statistik, punkter, linjer och områdesindelningar) som kan kombineras på kartan. Vi skapar egna sammanslagna mått och index (exempelvis på gentrifiering, socioekonomi, tillväxt och serviceutbud) och avståndsberäkningar (exempelvis på avstånd till närmaste vårdcentral). Databasen innehåller också unika mått på förändringar som visar utvecklingstrender inom olika lokalområden (exempelvis befolknings- och inkomstförändringar).

Exempel: Områdesanalys för fastighetsinvestering (pdf) 

Statistik, POI, linjer och polygoner

Databasen innehåller fyra typer av information som fritt kan kombineras för att skapa slagkraftiga insikter, analyser och kartdiagram.

Statistisk information: Uppgifter om statistiska värden för lokalområden, exempelvis antal bostadsrätter. All statistik är indexerad, vilket gör att du enkelt kan se hur ett område förhåller sig till genomsnittet i kommunen, regionen eller riket.

POI: Databasen innehåller unika Points of Interest (POIs) som visas som punkter på kartan. Alltifrån positioner och namn på kaffebarer, matbutiker och butikskedjor för välkända varumärken till tågstationer, skjutningar, fotbollsplaner, utegym eller förskolor. Den lokala situationen visas med detaljupplösning.

Linjer: En hel del viktig samhällsinformation består av linjer, inte minst inom infrastruktur. Exempel på linjedata är tunnelbanelinje, bilvägar, järnvägar och cykelvägar. Men även joggingspår och vandringsleder.

Polygoner: Markerar avgränsade betydelsefulla områden på kartan. Exempel på polygoner är alltifrån nöjesområden och naturreservat till flygplatser, köpcentrum, shoppingstråk och grönområden.

Rörelsedata: Infostat erbjuder även s.k. footfalldata och trafikdata över fotgängare samt fordonstrafik. Kontakta oss för offert.

Avståndsberäkningar

Information om avstånd till närmaste enhet (exempelvis närmaste vårdcentral, köpcentrum eller kollektivtrafik) är en viktig del av en heltäckande analys. Var finns hushållen som har långt till vårdcentralen? Var är servicetäckningen låg? För punkt-, linje- och polygondata beräknas avståndsstatistik som visar det genomsnittliga avståndet i kilometer från lokalområdet till punkten, linjen eller polygonen.

Marknadsanalys på karta

Den höga geografiska upplösningen, mängden och urvalet av statistik samt de inbyggda funktionerna gör Infomikro till en solid tjänst för marknadsanalyser. All information kan filtreras och olika datatyper läggas samman till en helhetsanalys. Det betyder att det är enkelt att stegvis gallra fram lokalområden som passar just din marknad.

Exempel: Vi vill ta fram områden i västra Sverige och Småland som har tillväxt, ligger nära tågstation och med relativt få bostadsrätter. Vi vill dessutom att information om tågförbindelser ska synas tydligt på kartan.

Vi börjar med att välja våra geografiska områden och måttet tillväxtindex. Sedan använder vi filterknappen, och filtrerar fram alla områden som har över medelvärde i tillväxt. Därefter lägger vi till ett nytt filtermått. Den här gången väljer vi avstånd till tågstation. Vi filtrerar och tar fram alla områden som har under medelvärde i avstånd till tågstation. Vi filtrerar igen, den här gången på antal bostadsrätter. Vi vill att det värdet ska vara under medelvärdet. Nu har vi gallrat fram områden som är intressanta för analysen. Som ett sista steg lägger på information om hur tågen går och var tågstationerna ligger. 

Identifiera och lokalisera målgrupper

Infostats databas förnyas regelbundet med egna undersökningar om svenskarnas livsstil, preferenser, vanor och konsumtionsbeteenden.* Alla undersökningsresultat kan filtreras genom 16 demografiska filter vilket gör det möjligt att ta fram nischade målgrupper. Med information om din målgrupp kan du i Infomikro få geografiska svar om var grupperna framför allt befinner sig.

Exempel: Ett livsmedelsföretag i Västsverige vill lära sig mer om marknaden för ekovänlig mat. Infostat ställer regelbundet frågor om intresse för ekologiska livsmedel. Med hjälp av de inbyggda filterfunktionerna söker vi fram starka målgrupper. Det visar sig att intresset för ekologisk mat är särskilt stort bland sammanboende hushåll med hög utbildning. Var bor målgruppen i Göteborg? I Infomikro gallrar vi fram lokalområden som matchar målgruppen. Vi får fram 67 lokalområden. Som sista steg lägger vi till POI-data över välkända livsmedelsbutiker. 

*Det är även möjligt att komplettera databasen med kundbeställda specialundersökningar.

Exempel: Platsanalys, popup store/nyetablering av butik, exklusiva barnkläder

Segmentering med Infostat Matris

Var vi bor speglar hur vi lever och hur vi lever speglar hur vi konsumerar.

Infostat Matris är en hushållssegmentering som ingår i Infomikro. Infostat Matris kombinerar hushållsarketyper med geografisk information om i vilka lokalområden de olika arketyperna bor.

Infostat Matris delar in hushållen i 14 huvudtyper och 44 detaljtyper. Grupperna fångar olika hushållstyper och skapar en helhetsbild av de ekonomiska förutsättningar, utbildningsnivåer och familjesituationer som är typiska inom olika lokalområden. Indelningen ger en intuitiv översikt av hur olika områden och hushåll skiljer sig åt. Segmentering är särskilt passande för att optimera din marknadsföring och affärsutveckling. I Infomikro kan du se hur stor andel av ett lokalområde som utgörs av de olika arketyperna. Genom att importera dina egna kunddata eller butiksadresser till ditt konto i Infostat får du svar om vilka arketyper dina existerande kunder tillhör och var i landet olika grupper bor. Segmentering kan också ge dig ledtrådar om var du hittar nya marknader.

Exportera adresser och fastighetsdata

Exportera alla fysiska postadresser inom ett lokalområde till en Exceltabell. Du väljer själv vilka lokalområden som du vill exportera adressuppgifter från.

Funktionen är särskilt användbar efter att du identifierat vilka lokalområden som är relevanta för dig. Exempelvis uppgifter om postadresser till hushåll nära dina butiker eller till hushåll som matchar din kundprofil.

Välj mellan att exportera uppgifter om postort, postnummer eller samtliga fullständiga fysiska postadresser inom valda lokalområden. Du kan också välja om du endast vill ha postadresser till flerbostadshus eller småhus inom området.

Komplettera med egna data

Infostat ställer över 500 unika undersökningsfrågor till allmänheten per år och täcker alla samhällsområden. Alla resultat ingår i tjänsten. Ibland vill man ändå komplettera med eget material. Därför genomför Infostat också särskilda undersökningar på uppdrag från kund.

Om du redan har egna undersökningsdata eller enkätsvar kan dessa importeras till ditt konto i Infostat. Analysen blir starkare och arbetet förenklas när du har all data på samma ställe. Det kan handla om alltifrån uppgifter över ditt fastighetsbestånd, geografiska filer över stadsdelsområden eller butikslägen till kund- eller medlemsregister* eller tiotusentals svar från kundenkäter eller undersökningar. Du kan använda importerade data med samma kraftfulla funktioner som finns för Infostats vanliga databas. Givetvis blir dina importerade data endast tillgängliga för dig och din organisation.

*Sekretess är helt centralt. Infostat har utvecklats med största säkerhetstänk och driftas genom branschledande molnlösningar inom EU. Kontakta oss för att få veta mer.

Tilläggstjänster

Infomikro levereras med full support och löpande analysstöd. Infomikro kan kompletteras med api-integrationer, kundanpassade mått och beräkningar för en skräddarsydd lösning. Kontakta oss för att få veta mer.

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt