Skip to main content
Nytt från Infostat Nyheter

De här stöden efterfrågar hushållen

  • Ekonomi
  • Read time: 1 minute

Förra veckans inflationssiffror visar att prisökningarna fortsätter. Samtidigt pågår en debatt om ekonomiska stöd till hushållen. 

Snabbrapport om statliga ekonomiska stöd

Infostat har för andra gången undersökt vilka slags ekonomiska stöd de helst vill se. Hushållens inställning till ekonomiska stöd är överlag högt, särskilt förslag som direkt påverkar levnadsomkostnader, som sänkt moms på mat.

Flest är positivt inställda till sänkt moms på mat, med liten variation mellan exempelvis kön, ålder och partisympati. Det är dessutom ett förslag som redan vid förra mätningen hade högt stöd, som nu ökat ytterligare.

Resultaten finns sammanställda i Infostats analysplattform (länk). Där kan användare själva fördjupa sig i resultaten. Vi har också sammanställt resultaten i en snabbrapport.

 

 

 

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt