Skip to main content
Nytt från Infostat Nyheter

Det rör på sig i skattefrågan

  • Politik och påverkan
  • Read time: 2 minutes

En majoritet av hushållen tycker att man generellt betalar för mycket i skatt. Siffrorna är lika hur det såg ut för två år sedan. Men under ytan har det skett rörelser.

En majoritet av hushållen (57 %) tycker att skattekvoten är för hög. När Infostat mätte skatteopinionen för drygt två år sedan var resultatet  identiskt (57 %).

Men det har hänt saker. Bryter vi ner siffrorna på olika grupper ser vi betydande förändringar.

I förra mätningen syntes att de med god ekonomi oftare tyckte att skattenivån var för hög. Sedan dess har mönstret inverterats. De med sämre ekonomi instämmer i högre grad att skattenivån är för hög, än de med bättre ekonomi. Den största förändringen står gruppen med mycket dålig ekonomi för. Här är rörelsen plus 20 procentenheter. I den andra extremen, de med mycket god ekonomi, är rörelsen istället negativ. Minus 10 procentenheter.

Rörelserna kan i huvudsak härledas till hushållens försämrade ekonomi. Stigande matpriser, boendekostnader och drivmedelspriser har generellt slagit hårdare mot grupper med sämre ekonomi. Den gruppen har dessutom ökat. Infostats ekonomitracking visar att andelen som beskriver sin ekonomi som dålig eller mycket dålig har mer än fördubblats sedan hösten 2022. Från 13 % till 27 %.

Utvecklingen får sannolikt betydelse i den politiska debatten framöver. Som ett exempel har andelen socialdemokratiska väljare som tycker att skatten är för hög ökat från 30 % till 40 %. Också intressant att det i dag är fler arbetare än tjänstemän som menar att skatterna generellt är för höga – 59 % mot 54 %.

📊 PDF med diagram.

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt