Skip to main content
Nytt från Infostat Nyheter

Lokal färgsättning

  • Kartanalys
  • Read time: 3 minutes

Infostat strävar ständigt att förbättra det visuella inslaget i statistisk analys – särskilt när det kommer till kartor. Det visuella underlättar och förbättrar analysen, skapar ökad förståelse, leder till snabbare insikter och hjälper analytikern och läsaren att tänka rätt.

Därför har vi lagt till en ny funktion i Infostats tjänst Infomikro. Tidigare skapades kartdiagram i Infomikro med riksindex som utgångspunkt i färgsättningen för lokalområden. Ofta fungerar det utmärkt, men ibland blir det mindre bra. Exempelvis om statistiken har en skev fördelning i riket. Ibland vill man dessutom analysera en smalare geografi och då är tydlig synlighet i den lokala variationen viktig.

Vår lösning: användare kan själv välja ”lokal färgsättning” i analysverktyget. Slår du på funktionen utgår färgsättningen från indexvärden för den valda geografin och inte från riksindex. I bilderna nedan kan ni se hur stor skillnad det blir.

Läs mer om Infomikro.

 

 

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt