Skip to main content
Nytt från Infostat Nyheter

Konsumtionsläget 2024

  • Retail och konsumtion
  • Read time: 2 minutes

Året har varit ekonomiskt svårt för många. Svårast har det varit för Sveriges cirka 124 000 ensamstående föräldrar i Sveriges storstäder. De har drabbats hårdast av den stigande inflationen. Näst hårdast drabbade är barnfamiljerna, också i storstäderna. Ungefär 415 000 personer.

Under 2023 har Sverige och världsekonomin ställt om från hög till lågkonjunktur med betydande följdeffekter på svenskarnas konsumtionsvanor, preferenser och köpkraft. Vi på Infostat är i en unik ställning att följa hushållens konsumtionsmönster.

Med landsomfattande enkätundersökningar mäter vi varje månad hur dessa vanor, preferenser och beteenden förändras och utvecklas. Med en handfull diagram vill vi dela med oss av några av de förändringar som vi själva talat om under året och som vi tycker blir särskilt intressanta att följa under 2024.

Rapport: Konsumtionsläget 2024

Så, hur (re)agerade konsumenterna under 2023? Det korta svaret är att de drog ner på (nästan) allt. Tidigare efterfrågade varor och tjänster tappade i attraktivitet, samtidigt som andra tog deras plats. Preferenser och beteenden under 2023 avslöjar en förskjutning från dyrare till billigare. Köpbeslut grundades oftare på need to have snarare än nice to have. Det finns några undantag, och då handlar det om sådant som får oss att må bra.

Kontakta Mårten Lindberg om du vill veta mer.

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt