Skip to main content
Nytt från Infostat Nyheter

Förädlad konkursstatistik

  • Arbetsmarknad
  • Read time: 1 minute

Infostat har analyserat och förädlat den senaste konkursstatistiken från SCB och Tillväxtanalys.

Snabbrapport om konkurser

Genom att bearbeta statistiken till att visa antalet konkurser de senaste 12 månaderna blir bruset mindre och möjlig trend syns bättre. Totalsiffran är ännu inte i nivå med toppen under Covid-19 pandemin, men kurvan pekar uppåt och i en uppåtgående trend. Sedan botten i juli 2022 har antalet konkurser i riket ökat med 17 %.

Några branscher som sticker ut negativt är detaljhandel, byggindustri och kultur/nöje. Inom exempelvis fastighetsbolag och förvaltning är antalet konkurser högre än under pandemin.

Infostat har stora mängder förädlad konkursstatistik och arbetsmarknadsrelaterad statistik i sin databas. Kontakta oss för att lära dig mer.

 

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt