Skip to main content
Nytt från Infostat Nyheter

Könsskillnader kring hälsan

  • Hälsa
  • Read time: 2 minutes

Över sju av tio svenskar tänker på att leva hälsosamt. Drygt hälften tränar och motionerar, men hur man tränar och vad man gör för att leva hälsosamt skiljer sig mellan könen.

Promenader är den mest populära motionsformen hos både män och kvinnor. Män löptränar i högre utsträckning än kvinnor och går oftare på gym. Kvinnor simmar oftare än män och föredrar i högre utsträckning organiserade träningspass.

Över hälften av svarande kvinnor försöker äta mycket frukt och grönt, mot drygt en tredjedel av männen. Kvinnor försöker också i högre utsträckning än män undvika energitjuvar, 30 % mot 17 %.

Resultaten visar också att kvinnor är tröttare, mer stressade och oroar sig mer än män. En av fyra kvinnor tycker det stämmer mycket väl att de ofta är trötta, mot lite över en av tio bland män. Kvinnor är mer stressade än män, mindre nöjda med sig själva och oroar sig mer än män för sina barns, sin egen och sin partners hälsa.

Ta del av resultaten i analysplattformen.

Snabbrapport.

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt