Skip to main content
Nytt från Infostat Nyheter

Glädjebetygen diskuteras

  • Skola och utbildning
  • Read time: 2 minutes

Visste du att i Sverige finns 227 grundskolor där mer än hälften av eleverna i årkurs nio har förhöjda betyg i svenska? Ett av de vanligare sätten att undersöka betygsinflation och glädjebetyg är genom statistik som visar slutbetyg i relation till resultat på de nationella proven. Statistiken visar hur stor andel av eleverna i årskurs nio som får ett slutbetyg som ligger under, i linje med eller över resultatet i de nationella proven.

I Infostats databas kan du undersöka statistiken fördelat på kommun, kön, huvudman och ämne. Du kan också sambandsanalysera statistiken med annan kommunal statistik som utbildningsnivå, inkomst, kommuntyp eller politiskt styre. Är det vanligare med förhöjda betyg i vänsterstyrda kommuner än i högerstyrda kommuner?

Statistiken visar att överlag ökar andelen som för högre slutbetyg än provresultat i de nationella proven. Flickor får i högre utsträckning högre betyg och det är något mindre vanligt med förhöjda betyg i storstadsregioner. Glädjebetyg.

Du som har tilläggstjänsten Infomikro kan analysera resultaten på skolenhetsnivå, genom Infostats kartverktyg.

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt