Skip to main content
Nytt från Infostat Nyheter

Demografisk försörjningskvot: lokalområden

  • Välfärd
  • Read time: 2 minutes

Befolkningsutvecklingen ser olika ut i delar av landet. En av framtidens större frågor är hur välfärden ska kunna tryggas i hela landet. För att underlätta analysen har Infostat utvecklat ett helt nytt mått – demografisk försörjningskvot på lokal nivå.

Demografisk försörjningskvot mäter kvoten mellan hur många som är i arbetsför ålder och hur många som inte är det (barn och äldre).Om kvoten är högre än 1 betyder det att det är fler som ska försörjas (skola, äldreomsorg och sjukvård) än som försörjer. Om den är under 1 betyder det att det är fler som försörjer (är i arbetsför ålder) än det är som ska försörjas.

Kvoten är analytiskt användbar eftersom skola, äldreomsorg och sjukvård är stora utgiftsposter för kommuner och regioner. Det är också välfärdsområden som ställer stora krav på bemanning och kvalitet.

Hittills har det funnits statistik över den demografiska försörjningskvoten på kommunal nivå. För att underlätta analys och gräva djupare har Infostat utvecklat två nya mått. Demografisk försörjningskvot på regional nivå och på lokal nivå. Högsta demografiska försörjningskvot har Skillinge fiskeläge, på Österlen. Lägsta har  Statistiken finns tillgänglig för användare av Infostat som har tilläggstjänsten Infomikro.

Demografisk försörjningskvot på lokalområden: Exempel

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt