Skip to main content
Nytt från Infostat Nyheter

Starkt stöd för startlån samtidigt som byggandet tvärbromsar

  • Bostadspolitik
  • Read time: 2 minutes

En majoritet av svenskarna är positiva till startlån, visar nya undersökningsresultat från Infostat. Samtidigt krisar byggbranschen med en kraftig dipp i antalet påbörjade lägenheter under det första kvartalet, 2023.

Infostat har undersökt opinionen kring centrala bostadspolitiska frågor som exempelvis bolånetak, ränteavdraget, fri hyressättning och fastighetsskatten.

Undersökningen är särskilt passande eftersom nyproduktionen av lägenheter och småhus sjunker hastigt i flera delar av landet till följd av kraftigt ökade byggkostnader och sämre privatekonomi hos hushållen.

Exempelvis visar Infostats analys att värdena för påbörjade lägenheter i Stockholms arbetsmarknadsområde nu är så låga att vi måste gå tillbaka till slutet av 2009 för att hitta motsvarande nivåer. Generellt är minskningen som starkast i landets storstadsområden.

Ett av flera intressanta resultat från Infostats undersökning är att över hälften av alla svenskar (59,4%) tycker det är en bra idé med startlån. En mindre andel (16,8%) tycker idén är dålig, medan förhållandevis många (23,8%) inte har någon uppfattning.

Startlån har förts fram som en viktig del i arbetet med att sänka trösklarna in på bostadsmarknaden. På senare tid har startlån dessutom förts fram i diskussioner om att fart på byggandet igen.

Enligt det utredningsförslag som tagits fram innebär startlån att staten hjälper förstagångsköpare med kontantinsatsen för bostaden. Hjälpen består av en statlig garanti som lämnas till bolåneaktörer som beviljar startlån. Konkret innebär det att förstagångsköpare kan belåna sig upp till 95 % av bostadsköpet, istället för dagens 85%.

Kontakta Infostat om du vill ha hjälp med analys inom bostadsmarknad och bostadspolitik.

📃 Snabbrapport.
📊 Ta del av resultaten i analysplattformen.

Kontakt

Mårten Lindberg, marknadschef, fil dr

marten.lindberg@infostat.se

+46 722 50 72 73

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt