Skip to main content
Nytt från Infostat Nyheter

Barnfamilj i tider av ekonomisk press

  • Prisökningar
  • Read time: 2 minutes

Lite drygt ett av tre hushåll är ett hushåll med barn. Hur har de hittills påverkats av prisökningarna? Infostat har gjort en snabbrapport på ämnet. 

Var tredje hushåll i Sverige är ett hushåll med barn. I Infostats undersökningar ser vi att barnfamiljer generellt har lägre ekonomiska marginaler och söker oftare efter prisvärda varor och tjänster. De spenderar ogärna mer än de behöver eftersom deras livskostnader redan är högre än andras.

Samtidigt är det en viktig konsumtionsgrupp som står för en betydande del av konsumtionen i sällanköpshandeln och dagligvaruhandeln, men också inom turismen, hushållstjänster, hotell och restaurang.

Just nu pressas svenska hushåll av ökade livskostnader framför allt till följd av stigande priser på mat, energi, drivmedel och höjda boräntor. Vi på Infostat har satt ihop en snabbrapport på hur läget ser ut för landets barnfamiljer.

Innehållet är plockat ur vår ekonomitracking som vi genomför varje månad och som riktar sig till allmänheten. Antalet intervjusvar i vår ekonomitracking är omkring 1 500. Om du öppnar på mobil: Länk.

 

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt