Skip to main content
Nytt från Infostat Nyheter

Enkelt att analysera politiken på djupet

  • Analysera politiken, på djupet
  • Read time: 2 minutes

Infostat har utökat frågebatteriet och gjort det enklare med djupare politisk analys. Undersök partiopinionen eller politiska sakfrågor med hjälp av Infostats utökade bakgrundsfrågor.

Vid årsskiftet utökade Infostat sitt frågebatteri från 16 till 20 bakgrundsfrågor, för samtliga undersökningar som Infostat själva genomför. Som användare kan du därför undersöka hur stor andel av socialdemokraternas väljare som är arbetare respektive tjänstemän, eller vad boende i hyresrätt tycker är den viktigaste frågan just nu. Exempel.

Infostat har också gjort det möjligt att bryta resultaten inte bara på bakgrundsfrågor, utan också på resultaten ur sakfrågor. Som exempel går det att undersöka partiopinionen brutet på hur man tycker att Sverige utvecklas. Inom gruppen som tycker att Sverige utvecklas till det bättre ligger Moderaternas stöd på 29,4%. Men inom gruppen som tycker att Sverige har utvecklats till det sämre är partiets stöd lägre, 13%.

Eftersom det är möjligt att analysera mot andra sakfrågor har filtermöjligheterna för Infostats politikserie utökats från 16 till 29.

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt