Skip to main content

Vanliga frågor

Här samlar vi vanliga frågor som kommer in till Infostat. Har du fortfarande inte fått svar på din fråga är du välkommen att kontakta oss.

Frågor & svar

Hur ofta kommer det ny statistik?

Vi genomför en ny undersökning i veckan. Ibland ställer vi helt nya frågor och ibland ställer vi samma frågor som tidigare för att uppdatera redan befintlig data.

När det gäller den offentliga statistiken rymmer vår databas över 2000 mått och växer med några mått varje dag. Vi uppdaterar statistiken så fort nya siffror finns tillgängliga. På vår förstasida kan du se information om nya mått som lagts till eller vilka mått som senast har uppdaterats.

Saknar du data eller har du tips på en bra datakälla är du välkommen att kontakta oss.

Hur laddar man ner statistik?

Inne i webbverktyget finns det uppe till höger i varje kort en knapp som heter ”Spara”. Tryck på knappen. Om du har ett diagram kommer du spara ner bilden. Om du har en tabell sparas statistiken istället som ett Exceldokument.

Hur gör ni undersökningarna?

Infostat är en helt oberoende aktör och genomför en undersökning i veckan. Vi formulerar samtliga frågor baserat på vad vi tror att våra kunder är intresserade av. Intervjuerna genomförs i en webbpanel som rekryteras online. Urvalet prestratifieras avseende kön, ålder och geografi. Resultatet vägs därefter, så kallad poststratifiering, på kön, ålder, utbildning och politiskt parti för att korrigera för eventuella kvarvarande skevheter i urvalet.

Var hämtar ni data och vem är källa?

Vi vinnlägger oss om att hämta kvalitetssäkrad data. I de flesta fall tillhör den data vi hämtar den offentliga statistiken inom området. Du kan läsa mer om offentlig statistik här. Sverige har 29 statistikansvariga myndigheter som ansvarar för statistiken inom sina respektive områden. Mycket av den data vi hämtar är öppen data. Det vill säga den är fritt tillgänglig för allmänheten att ta del av. Det betyder dock inte att statistiken är enkel att förstå, hitta eller komma åt. Infostat lägger mycket tid på att hitta och bearbeta statistik för att göra den enkel att tolka och använda.

En del av vår data tillhör inte den offentlig statistiken men kan ändå anses vara den gällande statistiken inom ett område. Det gäller särskilt statistik som hämtas från stora föreningar, exempelvis Riksidrottsförbundet. I mindre vanliga fall använder vi källor som vi vet att ansvariga myndigheter också använder sig av.

Infostat hämtar aldrig statistik från organisationer med uppenbara särintressen.

I våra diagram och tabeller anger vi alltid vem som är huvudkälla till statistiken, exempelvis: ”Källa: SCB”. Om Infostat har gjort någon ändring av statistiken som att beräkna fram ”Samtliga” om det inte finns sedan tidigare skriver vi det i källhänvisningen. Då ser källhänvisningen istället ut såhär: ”Källa: Infostat/SCB”. I det här fallet är dock den ursprungliga källan till statistiken fortfarande SCB.

Är Infostat oberoende?

Infostat är helt oberoende.

Kan jag dela mitt konto med någon annan?

Du kan inte dela ditt konto med någon annan. När du blir kund hos Infostat kopplas ditt konto till ditt arbetskonto hos Google eller Microsoft, som du också använder när du loggar in.

Inte bara inloggningsuppgifterna är personliga, utan också din miljö i webbverktyget. Webbverktyget är designat för att du enkelt ska kunna spara dina arbetet och projekt i verktyget, favoritmarkera mått och för att det ska se likadant ut när du kommer tillbaka som när du lämnade. Däremot blir kontopriserna billigare ju fler ni köper. Hör av er till oss för att få mer information.

Hur köper jag Infostat till hela min arbetsplats?

Det är enkelt ordnat. Vill du köpa Infostat till din arbetsplats ingår tre konton i startpriset. Du meddelar oss vilka mejladresser som ska få ett konto så skickar vi dem inloggningsuppgifterna. Vill du addera fler konton blir varje billigare ju fler konton du lägger till. Kontakta oss för att få en fullständig prisuppgift.

Hur betalar jag och hur ofta behöver jag förnya mitt abonnemang?

I samband med att du eller din organisation öppnar ett konto hos oss skickar vi en faktura till er. Fakturan är på årsbasis och avser alla beställda konton vid köptillfället. Vill du lägga till fler konton gör du det genom att kontakta oss. Abonnemanget förnyas automatiskt efter varje tolfte månad, om det inte aktivt sägs upp.

 

 

Hur ska jag ange källa när jag hämtar statistik från Infostat?

Varje diagram och tabell har en tillhörande källhänvisning. Här finns tre typer av källhänvisning att förklara:

  1. Källa: SCB. Källan är endast SCB. Infostat har inte gjort någon egen bearbetning av statistiken.
  2. Källa: Infostat/SCB. Källan är Infostat och SCB. Ursprungligen har statistiken hämtats från SCB men på något sätt bearbetats av Infostat.
  3. Källa: Infostat. Endast Infostat är källan. Gäller huvudsakligen våra egna undersökningar. Dessa markeras tydligt i webbverktygets menyer med ”Infostats undersökningar”.

Vad gör jag om jag upptäcker fel i statistiken eller buggar i verktyget?

För att minimera risken för fel använder vi inte några algoritmer eller dylikt när vi samlar data. Allting är gjort för hand. Det tror vi minskar risken för fel.

Skulle något ändå se fel ut beror det antingen på att felet finns i ursprungskällan (det förekommer oftare än vad du tror) eller i vår hantering av statistiken. Upptäcker du något fel eller någon bugg i verktyget är vi mycket glada om du vill höra av dig. Då kan vi felsöka och åtgärda felet snarast möjligt.

Kan jag ladda upp egen data?

Inom kort lanserar vi en tilläggstjänst som gör det möjligt för dig att ladda upp egen data. Mer information om detta kommer.

Hur tipsar jag Infostat om intressant data?

Känner du till intressant data men hittar den inte i vår databas är du mycket välkommen att kontakta oss. Om vi bedömer att statistiken är av allmänt intresse undersöker vi om den är möjlig att importera till databasen och få upp i webbverktyget.

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt