Skip to main content

Frågor och svar

Vem gör undersökningarna och vem formulerar frågorna?

Infostats egna undersökningar görs av Infostat med Infostat som beställare. I analysplattformen markeras våra egna undersökningsresultat med gröna uggla (se bild).

Våra egna undersökningar utformar vi självständigt. Givetvis tar vi gärna inspel om vilka områden som våra användare vill lära sig mer om.

Hur många intervjuer

Infostats undersökningar innehåller alltid minst 1 500 intervjusvar per undersökning och vecka. Frågor som ingår i våra trackningar (politik och ekonomi) innehåller upp till 4 500 intervjusvar.

Kan jag själv analysera resultaten?

Absolut. Det är hela poängen med Infostat. Samtliga undersökningsresultat laddas upp i webbverktyget. Där kan Infostats användare själva arbeta med resultaten, exempelvis genom våra 16 bakgrundsfilter som finns för varje undersökningsfråga. Det betyder att du kan skräddarsy resultaten och ta fram egna målgrupper.

Följande filter finns alltid med på varje undersökningsfråga:

Boendeområdets inkomstnivå ▪ Ekonomisk situation ▪ Geografiskt område ▪ Hemmavarande barn ▪ Hushåll ▪ Kön ▪ Medlem i fackförbund ▪ Partival i senaste val ▪ Partival per block ▪ Partival idag ▪ Storstadsregion ▪ Sysselsättning ▪ Urbaniseringsgrad ▪ Utbildningsnivå ▪ Ålder

Hur många undersökningsfrågor ställer ni?

Vi ställer mer än 500 frågor per år, och täcker alla samhällsområden. Våra undersökningar är uppdelade på fyra övergripande områden som vi undersöker enligt ett rullande schema. Våra områden är politik (tracking), ekonomi (tracking), livsstil/vanor och aktuella samhällsfrågor.

Kan jag själv ställa frågor?

Självklart. Det finns två olika möjligheter.

Om ni redan har ett konto till Infostats databas och har ett mindre behov med ett par eller tre frågor kan ni alltid köpa in er i våra rullande undersökningar. Då hjälper vi till med att formulera frågorna och ni får svaren någon vecka senare. I analysplattformen kan ni analysera resultaten, som enbart syns för er.

Om ni har ett större behov kan vi ordna med en helt självständig undersökning för er, som laddas upp i analysplattformen. Vi gör både allmänhetsundersökningar och undersökningar riktade mot särskilda samhällsgrupper (exempelvis lärare, läkare, medlemsundersökningar eller unga).

Metod

Infostats undersökningar genomförs med webbenkäter i slumpmässigt rekryterad respondentpanel. Resultaten bearbetas, vägs och analyseras i enlighet med beprövade undersökningsmetoder. Infostat använder inte paneler som deltagarna anmäler sig till på eget initiativ (så kallade självrekryterade paneler).

Var kan jag se nya undersökningsresultat?

Infostat får in nya undersökningsresultat varje vecka. Nya resultat läggs in inom respektive område i databasen. Exempelvis läggs undersökningsresultat om bostadsmarknaden in på område ”Boende och fastighet”.

Varje mått har en ringklocka i menyn. Trycker du på ringklockan aktiverar du bevakning på måttet. Det betyder att du får en notis till din e-post när frågan har nya resultat i databasen.

Varje vecka sammanställer vi samtliga nya resultat i rapportform, som finns överst på hemsidan när du har loggat in på plattformen.

Hur ofta uppdateras Infostats undersökningar?

Våra frågor uppdateras regelbundet. Hur ofta varierar med hur föränderlig opinionen är i området som undersöks. Områden som är snabbföränderliga undersöker vi varje månad, kvartal eller halvår. Mer trögföränderliga områden undersöker vi ungefär en gång per år.

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt