Sveriges mest heltäckande samhälls- och marknadsdatabas

Infostat Stats

Genom Stats får du tillgång till Sveriges mest heltäckande databas för samhälls- och marknadsstatistik tillsammans med effektiva analysfunktioner och Infostats allmänhetsundersökningar inom politik, ekonomi, livsstil och aktuella samhällsfrågor. Fyra undersökningar i månaden, allt ingår i tjänsten.

Boka demo

Databasen

Infostats databas innehåller omkring 3 000 statistiska mått inom över 1 000 ämnen. Vi samlar statistik från en lång rad öppna datakällor, som samtliga statistikansvariga myndigheter, större föreningar och näringslivet. En stor del av databasen består av vår egna förädlad data. Om det saknas statistik inom viktiga ämnen beställer vi data och tar fram siffrorna själva.

Infostat har en mycket kraftig sökmotor som gör det enkelt för dig att snabbt hitta den statistik du söker. All data sammanställs, bearbetas och förädlas för att göra djupare analyser och jämförelser möjliga. Inga tekniska förkunskaper krävs.

Läs mer om statistiken här.

Undersökningar

Varje månad genomför Infostat fyra allmänhetsundersökningar inom fyra områden: politik, ekonomi, livsstil/vanor och aktuella samhällsfrågor. Samtliga undersökningar blir tillgängliga för alla användare och ingår i vår databas.

Alla undersökningsresultat finns tillgängliga med 16 filter (exempelvis kön, ålder, utbildning, inkomst, geografi m.m.) som fritt kan kombineras för att identifiera relevanta grupper. Våra undersökningsresultat kan även brytas mot Infostats övriga samhällsstatistik och ge dig unika resultat. I analysplattformen kan du på en minut få en uppfattning om hur exempelvis de lokala fastighetspriserna hänger ihop med vad man tycker om byggfrågor.

Läs mer om våra undersökningar här.

Importera egna data

Infostats användare kan importera egna data till plattformen. Det kan handla om kund- eller medlemsregister, adresser till butiker eller undersökningar. Genom att integrera egna data i plattformen kan du upptäcka mönster som annars vore omöjliga att se. I vilka slags lokalområden finns era nuvarande kunder? Var finns möjligheterna?

Sekretess är helt centralt. Infostat har utvecklats med största säkerhetstänk och driftas genom branschledande molnlösningar inom EU. Kontakta oss för att få veta mer.

Boka demo

Ställ egna frågor

Varje månad genomför Infostat fyra allmänhetsundersökningar inom politik, ekonomi, livsstil och aktuella samhällsfrågor. Resultaten blir tillgängliga för alla användare av tjänsten.

Behöver du mer än så ibland, eller något mer exklusivt? Möjligheten finns att lägga till helt egna frågor. Ställ egna frågor utan att behöva genomföra en hel undersökning. Resultaten laddas upp i plattformen och blir bara synliga för dig.

Exempel: En kund till Infostat behövde svar på mer detaljerade frågor kring hur hushållen förberett sig på räntehöjningar. Infostat hjälpte kunden formulera tre frågor och la till dem i Infostats kommande ekonomiundersökning. När undersökningen var klar blev resultaten synliga i databasen. De tre extrafrågorna blev enbart tillgängliga för kunden, som kunde analysera resultaten på samma sätt som all annan undersökningsstatistik i verktyget.

◾ Svar på dina frågor utan att genomföra en hel undersökning
◾ Dra nytta av Infostats gränssnitt, databas och inbyggda analysfunktioner
◾ Resultaten synliga bara för dig

Sambandsanalyser

Tjänsten inkluderar flera inbyggda analysfunktioner. Sök samband och få perspektiv på statistiken genom att dela in den på nya sätt. All kommunstatistik kan kombineras för att ge helt nya vinklar och insikter. Är ett fenomen vanligare i vissa typer av orter än i andra? Finns det något gemensamt med de platser där det har ökat snabbare? På ett par sekunder kan du testa svårfångade idéer eller ta fram ett diagram som illustrerar samhällstrenden som är viktig för att lyfta din rapport eller presentation.

Jämför förändring

Hur stor är förändringen över tid? Ibland räcker inte ögonmåttet. Med två klick i diagrammet kan du plocka fram en lista över hur stor procentuell förändring som har skett över den markerade tidsperioden. Var har det vuxit snabbast, var är nedgången proportionellt sett störst? På en sekund får du siffror på trenden.

Kartor, tabeller, diagram och export

I tjänsten väljer du själv hur du vill att resultaten presenteras. Tabeller och diagram finns alltid som tillgängliga alternativ. Du kan justera färg på staplar och diagram, och givetvis storleken på textdelar.

Det är enkelt att ta fram kartdiagram på statistik som finns på regional och kommunal nivå. Kartdiagram kan ofta ge ett extra djup till ämnet. Ofta är de besvärliga att ta fram, i Infostat räcker det med ett klick.

Diagrammen går att exportera som högupplösta bilder (med eller utan transparent bakgrund) och tabeller kan exporteras som Exceldokument.

Spara och dela ditt innehåll

Alla användare har individuella arbetsytor. Du kan spara dina dokument i mappar och du kan dela dina dokument med andra Infostat-användare. Organisationen kan sätta upp gemensamma delade mappar för att arbeta med projekt.

Tilläggstjänster

Infostat Stats levereras med full support, hjälpfunktion och exempelbibliotek.

Tjänsten kan kompletteras med api-integrationer, importerade data, undersökningar, kundanpassade mått och beräkningar för en skräddarsydd lösning. Kontakta oss för att få veta mer.

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt