Sveriges bredaste samhälls- och marknadsdatabas

Infostat Stats

Genom Stats får du tillgång till Sveriges bredaste databas för samhälls- och marknadsstatistik tillsammans med effektiva analysfunktioner och Infostats allmänhetsundersökningar inom politik, ekonomi, livsstil och aktuella samhällsfrågor. Fyra undersökningar i månaden, allt ingår i tjänsten.

Boka demo

Databasen

Infostats databas innehåller omkring 3 000 statistiska mått inom över 1 000 ämnen. Vi samlar statistik från de 29 statistikansvariga myndigheterna, större föreningar och näringslivet. Om det saknas statistik inom viktiga ämnen beställer vi data och tar fram siffrorna. I Infostats databas hittar du enkelt statistiken du behöver och slipper leta förgäves i krångliga dataarkiv.

Vår sökmotor och det lättarbetade gränssnittet gör arbetsprocessen enkel. All data sammanställs, bearbetas och förädlas för att göra djupare analyser och jämförelser möjliga. Inga tekniska förkunskaper krävs.

Läs mer om statistiken här.

Undersökningar

Varje månad genomför Infostat fyra allmänhetsundersökningar inom fyra områden: politik, ekonomi, livsstil/vanor och aktuella samhällsfrågor.* Samtliga undersökningar blir tillgängliga för alla användare och ingår i vår databas.

Alla undersökningsresultat finns tillgängliga med 16 filter (exempelvis kön, ålder, utbildning, inkomst, geografi m.m.) som fritt kan kombineras för att identifiera relevanta grupper. Sätt samman dina egna filterkombinationer för att få resultaten för dina målgrupper. Resultaten kan även brytas mot Infostats övriga samhällsstatistik och ge dig unika resultat. Hur påverkar de lokala fastighetspriserna vad man tycker om byggfrågor? Med några klick kan du gräva på djupet. Vi fyller regelbundet på med nytt undersökningsmaterial.

Läs mer om vad vi har undersökt här.

*Infostats undersökningar genomförs med webbenkäter i slumpmässigt rekryterad respondentpanel. Resultaten bearbetas, vägs och analyseras i enlighet med beprövade undersökningsmetoder. Infostat använder inte paneler som deltagarna anmäler sig till på eget initiativ (så kallade självrekryterade paneler).

Sambandsanalyser

Tjänsten inkluderar flera inbyggda analysfunktioner. Sök samband och få perspektiv på statistiken genom att dela in den på nya sätt. All kommunstatistik kan kombineras för att ge helt nya vinklar och insikter. Är ett fenomen vanligare i vissa typer av orter än i andra? Finns det något gemensamt med de platser där det har ökat snabbare? På ett par sekunder kan du testa svårfångade idéer eller ta fram ett diagram som illustrerar samhällstrenden som är viktig för att lyfta din rapport eller presentation.

Jämför förändring

Hur stor är förändringen över tid? Ibland räcker inte ögonmåttet. Med två klick i diagrammet kan du plocka fram en lista över hur stor procentuell förändring som har skett över den markerade tidsperioden. Var har det vuxit snabbast, var är nedgången proportionellt sett störst? På en sekund får du siffror på trenden.

Kartor, tabeller, diagram och export

I tjänsten väljer du själv hur du vill att resultaten presenteras. Tabeller och diagram finns alltid som tillgängliga alternativ. Du kan justera färg på staplar och diagram, och givetvis storleken på textdelar.

Det är enkelt att ta fram kartdiagram på statistik som finns på regional och kommunal nivå. Kartdiagram kan ofta ge ett extra djup till ämnet. Ofta är de besvärliga att ta fram, i Infostat räcker det med ett klick.

Diagrammen går att exportera som högupplösta bilder (med eller utan transparent bakgrund) och tabeller kan exporteras som Exceldokument.

Spara och dela ditt innehåll

Alla användare har individuella arbetsytor. Du kan spara dina dokument i mappar och du kan dela dina dokument med andra Infostat-användare. Organisationen kan sätta upp gemensamma delade mappar för att arbeta med projekt.

Komplettera med egna data

Infostat ställer över 500 unika undersökningsfrågor till allmänheten per år och täcker alla samhällsområden. Alla resultat ingår i tjänsten. Ibland vill man ändå komplettera med eget material. Därför genomför Infostat också särskilda undersökningar på uppdrag från kund.

Om du redan har egna undersökningsdata eller enkätsvar kan dessa importeras till ditt konto i Infostat. Analysen blir starkare och arbetet förenklas när du har all data på samma ställe. Det kan handla om alltifrån försäljningsstatistik och regionala indelningar* till tiotusentals svar från kundenkäter eller undersökningar. Du kan använda importerade data med samma kraftfulla funktioner som finns för Infostats vanliga databas. Givetvis blir dina importerade data endast tillgängliga för dig och din organisation.

*Sekretess är helt centralt. Infostat har utvecklats med största säkerhetstänk och driftas genom branschledande molnlösningar inom EU. Kontakta oss för att få veta mer.

Tilläggstjänster

Infostat Stats levereras med full support, hjälpfunktion och exempelbibliotek.

Tjänsten kan kompletteras med api-integrationer, importerade data, undersökningar, kundanpassade mått och beräkningar för en skräddarsydd lösning. Kontakta oss för att få veta mer.

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt