Skip to main content

Användarvillkor nyhetsbrev och kontaktformulär

Infostat fäster stor vikt vid att skydda dina personuppgifter och hanterar dem i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation).

Infostat AB ansvarar för att personuppgifterna som du lämnar till företaget hanteras i enlighet med GDPR och övrig gällande lagstiftning.

Den epostadress som du lämnar när du anmäler dig till Infostats nyhetsbrev kommer att användas av Infostat AB i syfte att lämna information om statistik och relaterade ämnen samt förekommande information och marknadsföring av Infostats tjänster. Infostat sparar din epostadress så länge företaget gör epostutskick med detta syfte och kommer att radera den när syftet inte längre kvarstår.

Du kan när du vill avregistrera dig från kommande utskick. Du kommer då inte att få fler utskick från företaget och din epostadress kommer då att tas bort från registret. I varje utskick inkluderas en länk som man kan använda för att avregistrera sig från nyhetsbrevet.

Personuppgifter som lämnas via kontaktformulär kommer att användas i informationssyfte relaterat till det ärende som kontakten gäller samt förekommande information och marknadsföring av tjänster som relaterar till ärendet.

Infostat förbinder sig att inte sprida vidare personuppgifter till tredje part och kommer endast att använda uppgifterna till ovan angivna ändamål.

Infostat är skyldigt att rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

När du registrerar dig för utskick från Infostat AB eller använder kontaktformuläret och anger att du godkänner användarvillkoren innebär det att du lämnar ditt godkännande till att Infostat AB att behandlar dina personuppgifter i enlighet med ovanstående användarvillkor.

Vid frågor, kontakta Infostat AB på epost: info@infostat.se.

Denna policy uppdaterades senast: 2021-11-15

Hem
  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt