Skip to main content

Statistik

  • Read time: 5 minutes

Hur ska du ange källa när du använder Infostat? Här går vi genom vad som gäller.

Varje diagram har en källhänvisning i det nedre högra hörnet av diagrammet. I det här fallet är källan Infostat/SCB. Det betyder att originalkällan är SCB och att måttet sedan har bearbetats av Infostat.

Vill du få mer information om måttet kan du trycka på ”Info”, strax ovanför diagrammet. Då får du en beskrivning av måttet som det är angivet i originalkällan. I det här fallet SCB. Man får dessutom information om när måttet senast hämtades från originalkällan och en länk till originalkällan.

Hur ska man ange källa i löpande brödtext? Vi skulle skriva: ”Statistiken över inflyttningar till Skåne län och Stockholms län, enligt SCB och bearbetad av Infostat, visar att…”

 

Infostats undersökningar

  • Read time: 5 minutes

Hur ska du ange källa när du använder Infostats undersökningar?

Infostats undersökningar finns alltid samlade inom varje delområde. Den gröna ugglan markerar.

 

Mer information om undersökningen finns på ”Info”. Då får du fullständig information om metod, vilken fråga som ställdes, svarsalternativ, när undersökningen gjordes och hur många intervjuer som ligger till grund för undersökningsresultatet.

En fullständig källhänvisning av Infostats undersökningar inkluderar fråga, undersökningsperiod, antal intervjuer, metod och beställare. Se till exempel hur Expressen anger källa när de använder vårt material. Var vaksam på att antalet intervjuer kan förändras om du lägger på ett eller flera filter.

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt