Skip to main content
Nytt från Infostat Nyheter

Vill folk fortsätta jobba hemifrån?

Att arbeta hemifrån har blivit betydligt vanligare under pandemin. Om allmänheten får bestämma är det en förändring som är här för att stanna.

Under pandemin har arbete hemifrån blivit ett nytt inslag i yrkeslivet för många grupper. Det är en stor omställning som kan innebära både för- och nackdelar. Samtidigt finns stora skillnader, både när det gäller vilka som har börjat arbeta hemifrån och vad man tycker om det.

29 procent av de förvärvsarbetande har haft ett omfattande hemarbete (4–5 dagar/veckan) under pandemin, medan 49 procent inte har arbetat hemifrån. Hemarbete är vanligare i storstadsområden jämfört med övriga delar av landet. I exempelvis Stor-Stockholm har 37 procent arbetat hemifrån i stor utsträckning medan andelen i regioner utanför storstadsområdena ligger på 25 procent.

En klar majoritet, 72 procent, av dem som har erfarenhet av arbete från hemmet under pandemin skulle vilja fortsätta arbeta hemifrån även i framtiden. Hemarbetet är något mer uppskattat i större tätorter än i glesbygd, men den positiva uppfattningen dominerar över hela linjen.

Om statistiken

Statistiken bygger på en undersökning genomförd av Infostat. Antal intervjuer: 430. Målgrupp: Förvärvsarbetande som arbetat hemifrån under pandemin. Period: 2021-09-15 – 2021-09-22. Intervjuerna har genomförts i en webbpanel som rekryteras online. Urvalet har kvoterats med avseende på kön, ålder och geografi. Resultatet har därefter vägts på kön, ålder, utbildning och politiskt parti för att korrigera för eventuella kvarvarande skevheter i urvalet.

Kontaktperson: Peter Santesson, epost: peter.santesson@infostat.se
Publiceringsdatum: 2021-12-17

Ladda ned pdf

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt