Skip to main content
Nytt från Infostat Nyheter

Vilka vill helst ha folkökning?

  • Befolkning
  • Read time: 5 minutes

I förra veckan publicerade SCB sin årliga befolkningsstatistik (2022). Vi på Infostat har importerat den nya statistiken till analysplattformen och gjort en analys. Vi har tittat på 1) i vilka typer av kommuner som folkökningen har varit störst 2022; 2) hur folkökningen och inflyttningen ser ut i Sveriges samtliga arbetsmarknadsområden; sist 3) har vi gjort en sambandsanalys av SCBs nya statistik med Infostats undersökningar om hur hushållen helst vill att den egna kommunen utvecklas. Användare av Infostat har tillgång till datasammanställningen här.

Nedan följer en kortare sammanfattning av 1 och 3.

Folkökning fördelat på befolkningstäthet och tätortsgrad

I tidigare analyser av befolkningsförändringar har Infostat noterat att folkökning i huvudsak sker i kommuner med hög befolkningstäthet och i kommuner där en hög andel av befolkningen bor i tätorten, sk.”hög tätortsgrad”.

Resultaten för 2022 visar att folkökningen fortsätter i huvudsak vara koncentrerad till redan tätbefolkade områden. En uppenbar förklaring är att de kommunerna har högre antal som föds än som dör som delvis förklaras av att medelåldern är lägre samma kommuner.

Vilka vill helst ha folkökning?

Folkökning framställs ofta som eftersträvansvärt, särskilt av kommunpolitiker. Men hur ser opinionen ut kring det här? Vill folk att fler flyttar till kommunen som de själva bor i? Det beror helt på hur läget ser ut i kommunen. Infostat genomför varje år en undersökning om hur hushållen ser på utvecklingen i sin egen kommun. Vad de tycker att kommunen bör prioritera högre, lägre, kommunens och regionens service med mera. Allt finns i analysplattformen. Men vi ställer också frågor av mer strategiskt slag, som om man tycker att kommen är en bra plats för barnfamiljer, företagsklimatet, och om man tycker att kommunledningen bör agera för att fler ska besöka eller flytta till kommunen.

I analysplattformen kan alla Infostats undersökningar sambandsanalyseras med statistik som har kommunal upplösning. Därför är det självklart att vi måste undersöka hur inflyttning hänger ihop med frågan om kommunledningen ska locka fler invånare.

Det korta svaret: om kommunen har låg inflyttning tycker man att kommunledningen borde försöka locka nya invånare, om man har hög inflyttning finns inte alls samma stöd.

 

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt