Skip to main content
Nytt från Infostat Nyheter

Vilka hushållstjänster är minst känsliga?

  • Konsumtion
  • Read time: 3 minutes

Infostat har undersökt vilka hushållstjänster som är minst känsliga mot sämre tider, och vilka tjänster som hushållen drar ner på. Frågan är särskilt aktuell eftersom hushållen pressas ekonomiskt, och Infostat ser i andra undersökningar att det man drar ner på är sådant som man enkelt kan avvara. Faller hushållsnära tjänster inom den kategorin?

Både ja och nej. Men innan vi går vidare, frågan som ställdes var: ”Just nu stiger priserna på flera varor och tjänster. Har du eller kommer du förändra din konsumtion av någon av följande tjänster?”.  Resultaten nedan inkluderar enbart svarande som uppgett att de faktiskt konsumerar eller vanligen konsumerar tjänsten. På så vis får vi en så rättvisande bild som möjligt om hur konsumtionen påverkas av hushållens pressade ekonomi.

Ett möjligt svarsalternativ var att man inte alls planerar någon förändring. Alltså, en slags indikator om att tjänsten kan vara mindre känslig mot sämre ekonomiska tider. De tjänster där flest svarade så var bilvård, gym och transport av varor/skräp. De toppar listan över tjänster som man inte planerar göra någon förändring inom, trots sämre ekonomi.

De tjänster som flest uppger att man redan har eller planerar att minska sin konsumtion av var leverans av färdigmat, kroppsvård och byggtjänster. Gemensamt för de tre är att de kan räknas som konsumtion som är trevlig, men kanske inte strängt nödvändig.

Sist, fanns det någon tjänst där stapeln för ökad konsumtion är lika stor som stapeln för minskad konsumtion? Ja, några stycken. Ett exempel är barnpassning − en tjänst som kanske är svår att klara sig utan, om man faktiskt behöver den.

Användare av Infostat kan ta del av hela resultatsammanställningen här. Som vanligt kan användare själva i analysplattformen analysera resultaten och undersöka hur olika demografiska grupper svarar på våra frågor.

 

 

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt