Skip to main content
Nytt från Infostat Nyheter

Vem ökar och vem minskar i konjunkturbarometern?

  • Ekonomi
  • Read time: 2 minutes

Maskin- och tillverkningsindustrierna står för stark återhämtning, medan internet- och elektronikhandeln tappar.

I samband med det globala utbrottet av Covid-19 visade konjunkturbarometern ett uppsving för branscher som gynnades av nedstängning och hemarbete. Både internet- och elektronikhandel har noterat sina högsta indexvärden på tio år. I februari 2021 noterade internethandeln ett rekordvärde om 126 och slog tidigare rekord på 122 från 2010. På samma sätt noterade elektronikhandeln ett nytt rekord med ett index på 137 i september i år. Tidigare högsta värde var 119 från 2010.

I oktobermätningen sjunker både internet- och elektronikhandeln. Ökar gör i stället industrierna och i synnerhet tillverknings- och maskinindustrin. Tillverkningsindustrin var tillfälligt nere på bottennotering i april förra året men har i dag sitt högsta värde sedan 1996 på 128. Maskinindustrin hamnade på bottennivåer under våren 2020 men återhämtar sig och når toppnivåer på 126 för andra månaden i rad.

Konjunkturbarometerns samlade värde Barometerindikatorn visar samtidigt på återhämtning. Från lägsta värde på 60 i april förra året har indikatorn klättrat till 120 i oktobermätningen.

 

Om statistiken

Statistiken bygger på data från Konjunkturinstitutet, bearbetad av Infostat.
Kontaktperson: Mårten Lindberg, marten.lindberg@infostat.se

Ladda ner som pdf.

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt