Skip to main content
Nytt från Infostat Nyheter

Vanliga skäl till varför man väljer bort elbil

  • Trafik
  • Read time: 3 minutes

Infostat noterar stort fall bland hushåll som funderar på elbil. Istället är det fler som skulle välja bensin nästa gång de köper bil. 

Trenden för elbilar har varit stark i flera år. Ser vi till statistiken över nyregistrerade bilar har kurvan för elbilar pekat uppåt samtidigt som kurvan för diesel och bensin pekat nedåt.

I Infostats senaste undersökning om bilar, resor och infrastruktur uppger 17 % att nästa bil sannolikt blir en elbil. Det är sju procentenheter lägre än förra gången Infostat ställde frågan (juni, 2022). Förändringen handlar om att fler i dag skulle välja bensin. I juni 2022 uppgav 17 % att de väljer bensin nästa gång de köper bil. I dag är motsvarande siffra 22 %.


För högt prisläge är det vanligaste skälet till varför man inte skulle välja elbil, följt av frågetecken kring räckvidd, ont om laddmöjligheter där man bor och osäkerhet om det finns laddmöjligheter dit man åker.

I Infostats databas kan du själv analysera siffrorna och se hur det skiljer sig mellan olika grupper. Databasen inkluderar dessutom omfattande statistik kring laddinfrastruktur och bilstatistik, som går att sambandsanalysera med undersökningsresultaten.

Ta del av resultaten i analysplattformen.

Om undersökningen

Källa: Undersökning genomförd av Infostat.
Fråga: Vilken typ av drivmedel tror du att din nästa bil har?
Svarsalternativ: Annat, Bensin, Diesel, Vet ej/Ej svar, El, Elhybrid, Etanol, Laddhybrid
Antal intervjuer per undersökningstillfälle: Ca 1347
Målgrupp: Kommer att köpa bil någon gång
Period: 2022-06-22 – 2023-04-18

 

Metodteknisk bakgrundsinformation

Undersökningen har gjorts av Infostat. Intervjuerna har genomförts i en slumpmässigt rekryterad webbpanel. Urvalet har kvoterats med avseende på kön, ålder och geografi. Resultatet har därefter vägts på kön, ålder, utbildning och politiskt parti för att korrigera för eventuella kvarvarande skevheter i urvalet.

 

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt