Skip to main content
Nytt från Infostat Nyheter

Vad är viktigast om man byter bostad?

  • Boende
  • Read time: 3 minutes

Byte av bostad: Över hälften av kvinnor mitt i livet med hemmavarande barn uppger att tryggt område är viktigast.

Infostat undersöker regelbundet vilka större förändringar svenskarna funderar på att göra. Ofta hamnar byte av bostad bland topp tre, tillsammans med ombyggnad i hemmet och byte av bil.

Vilka faktorer anses då vara särskilt viktiga vid byte av bostad?

Vi ställde frågan i vår senaste boundersökning, som täcker alltifrån boekonomi till önskemål på boendets interiör, exteriör och upplåtelseform med mera.

När det gäller läge och omgivning, hamnar önskemål om tryggt område högst. Mer än fyra av tio (44 %) anser att tryggt område är viktigast, vilket därmed prioriteras högre än närhet till kollektivtrafik (26 %) och trädgård (21 %). Trygghet prioriteras högt oavsett vilken grupp som tillfrågas och variationen mellan grupperna är liten. Inga större skillnader syns mellan könen, mellan de tre storstadsregionerna, eller utifrån sysselsättning, ålder och utbildningsnivå.

En faktor som däremot ger skillnad i resultaten är om man har hemmavarande barn. Mer än varannan (59 %) svarande kvinna mitt i livet (30-49 år) med hemmavarande barn anser att tryggt område är viktigast av allt. Motsvarande siffra är 43 % för samma grupp utan hemmavarande barn. Samma dynamik syns bland männen, fast på lägre nivåer.

Om statistiken

Statistiken bygger på en undersökning genomförd av Infostat. Antal intervjuer: 530. Period: 2021-12-15 – 2021-12-22. Intervjuerna har genomförts i en webbpanel som rekryteras online. Urvalet har kvoterats med avseende på kön, ålder och geografi. Resultatet har därefter vägts på kön, ålder, utbildning och politiskt parti för att korrigera för eventuella kvarvarande skevheter i urvalet

Ladda ned pdf.

Kontaktperson: Mårten Lindberg, epost: marten.lindberg@infostat.se
Publiceringsdatum: 2022-01-04

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt