Skip to main content
Nytt från Infostat Nyheter

Synen på lucia och sagostunder i kulturkriget

  • Politik och påverkan
  • Read time: 3 minutes

Debatten om traditioner och olika slags kulturella frågor har varit het under våren. Infostat har tagit tempen på debatten och undersökt allmänhetens uppfattningar i två uppmärksammade ämnen: sagoläsning av drag queens och luciafirande. 

Luciafirandet är den kanske mest omdiskuterade högtiden i kulturdebatten och kan betraktas som en god fingervisning om hur åsikterna kring traditioner fördelar sig mer generellt.

Infostats undersökning visar att det finns en övervikt för uppfattningen att firandet ska vara av mer klassiskt snitt. Mer än fyra av tio, 46 procent, instämmer i att lucia bör vara flicka och att firanden i offentliga miljöer ska ha en traditionell form. Det kan jämföras med att en av fyra, 26 procent, inte håller med om det.

Sagoläsning för barn är en annan uppmärksammad fråga efter att det har arrangerats sagostunder där drag queens har stått för högläsningen. Här går opinionen i motsatt riktning: en övervikt instämmer inte i kritiken mot sagostunderna. Fyra av tio, 40 procent, tar avstånd från att det skulle vara olämpligt med drag queens på sagostunder, medan en av fyra, 26 procent instämmer i kritiken. 

Kulturkriget får uppta betydande plats i media och i samhällsdebatten. Det betyder inte att frågorna är allmänt engagerande. Det är förhållandevis många som tycker att frågorna är oviktiga eller passar att svara på dem.

Det är vanligt att man inte har någon uppfattning i kulturkrigsfrågorna eller rent av tycker att de är oviktiga. Särskilt gäller det de omdebatterade sagostunderna, där hela 35 procent i undersökningen antingen svarar att frågan är oviktig eller avstår från att ta ställning. Även i luciafrågan är det en stor grupp, 29 procent, som avfärdar eller passar på frågan.

📊 Snabbrapport.
🔗 Länk till resultaten i Infostats analysplattform.

 

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt