Skip to main content
Nytt från Infostat Nyheter

Allt fler väljer second hand

  • Handel
  • Read time: 3 minutes

Allt fler väljer second hand och unga kvinnor är bäst på återbrukat. Det visar en ny undersökning om hushållens konsumtionsvanor, från Infostat.

Allt fler väljer second hand och det går att tala om en positiv trend, visar nya undersökningsresultat från Infostat. I dag väljer 39% av hushållen att först kolla om det som ska köpas finns second hand. Det är en ökning med fem procentenheter sedan förra mätningen, i augusti 2022. Även då visade resultaten en ökning från året före.

– Allt fler väljer att först kolla om det man ska köpa finns second hand. Ökningen håller i sig för tredje året i rad, framför allt bland yngre konsumenter. I den gruppen är det snart varannan konsument som först kollar second hand innan man köper nytt, säger Mårten Lindberg, marknadschef på Infostat.

Resultaten ger vid handen att second hand marknaden växer över tid. Variationen är stor och flera faktorer är drivande. Två uppenbara är kön och ålder. Yngre är bättre på second hand och bland yngre är det kvinnor som är bäst, med över hälften som kollar second hand.

– Second hand är en del av den cirkulära ekonomin och är attraktivt för både plånboken och ur ett hållbarhetsperspektiv. Yngre har ofta sämre ekonomi och är mer miljömedvetna, särskilt kvinnor.

Källa

Undersökning genomförd av Infostat.
Fråga: Hur väl stämmer följande på dig?
Delfråga (Påstående): Det är roligt att köpa saker, Jag tänker på miljö och klimat när jag gör inköp, Jag väntar med att göra ett inköp tills jag känner mig välinformerad, Jag är mycket prismedveten, När jag inte behöver något längre brukar jag försöka sälja det, Ofta shoppar jag och letar efter produkter som tidsfördriv, Om jag ska köpa något brukar jag kolla om det finns second hand
Svarsalternativ: Stämmer, Stämmer inte, Vet ej/Ej svar
Antal intervjuer per undersökningstillfälle: Ca 1490 (Samtliga: 1494)
Målgrupp: Allmänheten
Period: 2023-05-24 – 2023-05-30

 

Metodteknisk bakgrundsinformation

Undersökningen har gjorts av Infostat. Intervjuerna har genomförts i en slumpmässigt rekryterad webbpanel. Urvalet har kvoterats med avseende på kön, ålder och geografi. Resultatet har därefter vägts på kön, ålder, utbildning och politiskt parti för att korrigera för eventuella kvarvarande skevheter i urvalet.

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt