Skip to main content
Nytt från Infostat Nyheter

Sakfrågor - augusti 2022

 • Read time: 2 minutes

I Infostats politikundersökning i början av augusti noterade vi att energifrågan rusar på dagordningen. Med några veckor kvar till valet har frågor om energi och elproduktion tagit större plats i debatten och många oroar sig för höga elkostnader, nu och till vintern.

Vi har just avslutat en allmänhetsundersökning på tema energi, som bland annat inkluderar följande:

 • Vilka metoder för elproduktion tycker du Sverige ska satsa mer på?
 • Om man ska bygga mer vindkraft i Sverige, ska det bli havs- eller landbaserad, eller både och?
 • Ska en kommun ha rätten att stoppa byggandet av vindkraftverk?
 • Hur är din inställning till [metod för elproduktion]?
 • Vad tycker du om användningen av kärnkraft? Ska den avvecklas eller ska Sverige behålla även på längre sikt?
 • Vilken energikälla vill du helst att din el kommer ifrån?
 • Vad får man acceptera för att få förnybar el? Att det kan bli strömavbrott? Att priserna på el stiger? etc.
 • Vill du producera egen el?
 • Vilken inställning har du till följande sätt för att minska Sveriges miljö- och klimatpåverkan? T ex subvention för köp av elbilar, utfasning av fossila bränslen, flygskatt mm.

Som alltid kan Infostats användare själva filtrera fram egna  diagram och tabeller i webbverktyget. Vad tycker boende i villa om kärnkraft? Skiljer det sig beroende på vilket elområde man bor i?

 • Få nyheter från Infostat
  Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt