Skip to main content
Nytt från Infostat Nyheter

Politisk opinion

 • Read time: 2 minutes

Infostats undersökning för juni inom område Politik och påverkan ligger just nu i fält. Vi undersöker hur man skulle rösta i de olika valen, hur man tycker att regeringen klarar sitt uppdrag, vilka politiska frågor man tycker är viktiga och hur förtroendet ser ut för partiledarna, med mera.

Resultaten blir tillgängliga för användare i slutet av nästa vecka.

Undersökningen inkluderar, bland annat:

 • Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?
 • Vilket parti är ditt andrahandsval?
 • Vilket eller vilka partier vore uteslutet att rösta på?
 • Partival i kommunval och regionval
 • Vad man skulle tycka om X parti ingick i en regering (det vill säga hade ministerposter)
 • Enskilt viktigaste politiska frågan
 • Andra viktiga frågor
 • Vilket parti som har bäst politik in X områden
 • Förtroende för partiledarna
 • Vilken fråga man tycker det egna partiet/samt näst bästa parti är bäst inom
 • Vilken fråga man tycker det egna partiet/samt näst bästa parti är särskilt dålig inom
 •  Hur regeringen klarar sitt uppdrag
 • Hur man tycker X sakområden utvecklats de senaste åren
 • Hur man tycker Sverige utvecklats de senaste åren
 • Var man befinner sig på den politiska skalan (Höger, Mitten, Vänster)
 • Vilken ideologi man har
 • Om man är politiskt intresserad

Som vanligt kan våra användare fritt filtrera resultaten på demografiska bakgrundsfaktorer och analysera samband med annan statistik i databasen.

 • Få nyheter från Infostat
  Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt