Skip to main content
Nytt från Infostat Nyheter

Pessimism om bostadsprisernas utveckling 2023

  • Bomarknad
  • Read time: 3 minutes

I Infostats senaste ekonomitracking undersökte vi för första gången hushållens syn på bostadsmarknadens utveckling under året som kommer. Kort referat finns på Omniekonomi.

Hushållen är generellt pessimistiska och tror inte på någon särskild återhämtning under 2023. Under 2022 föll bostadspriserna generellt mellan 15 och 20 procent, lite beroende på bostadstyp och geografi. Av de svarande tror strax över en av tre att priserna ligger kvar på dessa nivåer under 2023, och lite drygt en av tre tror på fortsatta prisfall.

Mest pessimistiska är boende i villa, med fyra av tio som tror på fortsatta prisfall och lika många som tror att det inte blir någon återhämtning från nuvarande nivåer.

Användare av Infostat kan i analysplattformen skära resultaten på en mängd olika sätt, som geografi, hur man bor, prisutvecklingen i kommunen med mera. Kontakta marten.lindberg@infostat.se för inlogg till plattformen.

 

Undersökning genomförd av Infostat.
Fråga: Hur tror du att bostadspriserna kommer att vara om ett år jämfört med idag…?
Delfråga (Område): i området där du bor, i Sverige generellt
SvarsalternativHögre, Ungefär som idag, Lägre, Vet ej/Ej svar
Antal intervjuer per undersökningstillfälle: 1502
Målgrupp: Allmänheten
Period: 2023-01-18 – 2023-01-24

Metodteknisk bakgrundsinformation

Undersökningen har gjorts av Infostat. Intervjuerna har genomförts i en slumpmässigt rekryterad webbpanel. Urvalet har kvoterats med avseende på kön, ålder och geografi. Resultatet har därefter vägts på kön, ålder, utbildning och politiskt parti för att korrigera för eventuella kvarvarande skevheter i urvalet.

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt