Skip to main content
Nytt från Infostat Nyheter

Hur ser din personliga inflation ut?

Inflationen (KPI) för mars 2022 landade på 6 %. Det är den högsta prisökningstakten sedan tidigt 1990-tal och kan härledas till breda prisuppgångar på framför allt varor, livsmedel och energi. SCBs inflationsmått är generella och speglar konsumtionen för ett genomsnittligt hushåll. Men hur vi konsumerar varierar med ålder, civilstånd och var i landet man bor.

I vår samhällsdatabas har vi kompletterat de officiella inflationsmåtten. Med utgångspunkt i Infostats egna konsumtionsundersökningar har vi skapat 12 demografiska grupper med olika konsumtionsmönster. Då får vi fram 12 olika inflationsmått.

Vi har utgått från två dimensioner. Var i landet man bor (storstad, mindre stad och glesbygd) och civilstånd (singel, barnfamilj, ensamstående förälder och pensionär).

Högst inflation får den ensamstående föräldern i mindre stad, huvudsakligen på grund av stigande livsmedelspriser, boendekostnader till följd av höga energipriser och ett relativt högt bilberoende kopplat till höga drivmedelspriser.

Lägst inflation får pensionärsparet i storstaden. De har lägre exponering mot livsmedelspriser, boendekostnader och transport.

 

Så har vi viktat.

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt