Skip to main content
Nytt från Infostat Nyheter

Oroliga tider

  • Politik och opinion
  • Read time: 3 minutes

Det blir svårare och svårare att hitta ljusglimtar. Prisökningar och inflation, sjunkande fastighetspriser, krig i Europa, trubbel med Sveriges Natoansökan och relationerna med Turkiet, höga elpriser och höjda bolåneräntor och inte minst ny våldsvåg som inleder 2023. Det är oroliga tider och det syns i Infostats senaste tracking på tema politik och opinion.

Infostats politiktracking ger varje månad en heltäckande bild om allt som rör det politiska landskapet, inkl. hushållens viktigaste frågor, förtroende för partiledarna, hur man tycker att regeringen klarar sitt uppdrag, politisk profil och intresse, hur samhället utvecklas. Och mycket mer.

Ett resultat som sticker ut är att allt fler hushåll tycker att Sverige utvecklas till det sämre. Av de svarande uppger 61% att Sverige utvecklas till det sämre, en ökning på sju procentenheter sedan senaste mättillfället i januari, 2023. Februariresultatet är det högsta hittills i Infostats serie. 26 % svarar ”varken eller” och endast 9% svarar ”till det bättre”. Särskilt intressant är att det är fler i högerblocket (M, KD, L, SD) än i vänsterblocket (S, MP, V, C) som tycker att Sveriges utvecklas i fel riktning  − 68% mot 53%.

Områden som hushållen tycker utvecklas allra sämst är energi, lag och ordning och sjukvård. Finns det något område som hushållen tycker utvecklas till det bättre? Ja, försvaret och jämställdheten.

Ni som är användare och har konton till Infostats analysplattform kan ta del av en resultatsammanställning av hela undersökningen, genom att trycka här.

Fråga: Hur tycker du Sverige sammantaget har utvecklats de senaste åren?
SvarsalternativTill det bättre, Varken eller, Till det sämre, Vet ej/Ej svar
Antal intervjuer per undersökningstillfälle: Ca 1450
Målgrupp: Allmänheten
Period: 2021-05-25 – 2023-02-07

Metodteknisk bakgrundsinformation
Undersökningen har gjorts av Infostat. Intervjuerna har genomförts i en slumpmässigt rekryterad webbpanel. Urvalet har kvoterats med avseende på kön, ålder och geografi. Resultatet har därefter vägts på kön, ålder, utbildning och politiskt parti för att korrigera för eventuella kvarvarande skevheter i urvalet.

 

 

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt