Skip to main content
Nytt från Infostat Nyheter

SVT/Infostat: Områdesprofil på sprängningar

  • Read time: 2 minutes

I samarbete med SVT har Infostat kartlagt den senaste tidens sprängningar och gjort områdesprofiler på de områden som utsatts för sprängningar.

Med hjälp av koordinatdata över sprängningarna och Infostats analysplattform har analytiker på Infostat tagit fram grundläggande områdesdata. Vi har i synnerhet tittat på upplåtelseformer i områdena, tillsammans med hur många hushåll med barn som finns i områden, inkomstnivåer och antal försklolor i området. Vi har också tittat på hur utsatta områdena är för kriminalitet i övrigt, bland annat genom Infostats skräddarsydda KPI över polisens blåljusutryckningar. Till skillnad från exempelvis skjutningar, som följer vissa mönster, är det svårare att identifiera någon röd tråd för sprängningar. Infostat kommer följa upp analysen de närmaste dagarna.

Infostat har tidigare analyserat hur stor del av skjutningarna som sker i nära anslutning till Sveriges grundskolor, som bland annat uppmärksammades med starka reportage i SVTs Aktuellt och Rapport.

Länk till reportaget om sprängningar tillsammans med SVT.

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt