Skip to main content
Nytt från Infostat Nyheter

Lågprismarknaden: 2024

  • Marknad & Konsumtion
  • Read time: 3 minutes

Sju av tio handlar i lågprisbutiker. Det visar Infostats nationella undersökning om lågprismarknaden.

Lågprismarknaden har tagit fart i Sverige. Allt fler butiker öppnar med lågpris i erbjudandet och trots dämpad konjunktur fortsätter segmentet att utvecklas positivt.

Samtidigt saknas bredare information om vem som är ”lågpriskund” och vilka butikskedjor som är framgångsrika i att attrahera lågpriskunder — och vilka som inte är det.

För att fylla kunskapsluckan har Infostat genomfört en omfattande riksundersökning om 3 000 intervjuer med fokus på lågpriskunden. Undersökningen är den första av en årligt återkommande som fokuserar på hur lågprismarknaden utvecklas i landet. Vi frågar svenskarna om hur ofta man handlar lågpris, vilka butiker man oftast besöker, hur mycket man konsumerar inom olika områden, hur och var man helst shoppar och en rad livsstilsfrågor.

Infostat har geoanalyserat resultaten och matchat mot de geografiska butikslägena för de största butikskedjorna inom sällanköps- och dagligvaruhandeln i Sverige. På det viset har vi gjort det möjligt med fördjupad kunskap om hur exempelvis köpkraften i ett område hänger ihop med lågprispreferenserna i samma område.

De flesta av de stora butikskedjorna finns med i undersökningen och möjligheterna till fördjupning är omfattande. I den här kortare gratisrapporten har vi valt att avgränsa till en handfull kedjor och med ett särskilt fokus på livsmedelskedjorna.

Rapporten är riktad till dig som bedriver verksamhet inom lågprishandeln eller till dig som har anledning att bevaka segmentets utveckling. LADDA NER. 

Vill ni ta analysen vidare finns möjligheter till djupare dataanalys och rådgivning av experter på Infostat. Samtliga resultat finns uppladdade i Infostats analysplattform där vi även utvecklat en lättarbetad karttjänst för att du själv enkelt skakunna undersöka marknaden runt dina butiker.

 

Kontakt

Mårten Lindberg, PhD
Analyschef
Marknad & Konsumtion
marten.lindberg@infostat.se

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt