Skip to main content
Nytt från Infostat Nyheter

Hushållens boendepreferenser

  • Boendepreferenser
  • Read time: 4 minutes

Varje kvartal genomför Infostat en omfattande undersökning om hushållens boendepreferenser. Undersökningen ger en unik inblick om vad för boenden hushållen efterfrågar, och inkluderar allt från önskemål och preferenser kring interiör och exteriör till hur man bor i dag, plånboksfrågor, vad man vill flytta till och sambandsanalyser med relevant statistik som prisutveckling, byggtakt och kommuntyper.

Undersökningens syfte är att vara ett heltäckande underlag för planering av bostadsförsörjning, stads- och regionutveckling och inte minst som kompletterande underlag för analys av bostadsmarknaden.

Rapporten innehåller fyra övergripande perspektiv.

1# Hur bor man i dag och vilket typ av boende som är aktuellt om man skulle flytta. Hur ser den planerade bostadskarriären ut i olika delar av landet och i olika målgrupper – äldre, yngre, de med köpkraft och de utan? Stämmer den gängse bilden av bostadskarriären eller behöver den nyanseras? Det korta svaret är Ja, den behöver nyanseras.

2# Vill man bo dyrare eller billigare än vad man gör idag? Kostnader kontra kvalitet? Här får vi indikationer om hur hushållens ekonomi spiller över på förändrade preferenser när man söker nytt boende. Inte minst i dessa tider ser vi betydande förändringar i hushållens konsumtionsaptit på bostadsmarknaden.

3# Vi undersöker hushållens preferenser i frågor om exteriör och läge. Hur viktigt är trygghet, närhet till kollektivtrafik, grönområden, trädgård, naturnära läge, service/butiker, centralt läge, närhet till vatten, med mera? Resultaten visar att faktorerna hänger ihop med demografi, geografi och köpkraft.

#4 Givetvis inkluderar undersökningen vilka faktorer som är viktiga i interiören, exempelvis planlösning, balkong/uteplats, energieffektivitet, garage, förvaringsutrymmen, stort kök, enplansbostad, öppen planlösning, flera badrum med mera. Också här visar resultaten variation mellan demografi, geografi och köpkraft.

Som vanligt kan användare av Infostats analysplattform bryta ned resultaten på en större mängd bakgrundsfrågor; som kön, ålder, utbildning, geografi, köpkraft och inte minst hur man bor i dag och vad för typ av boende som skulle vara aktuellt om man flyttar.

Vill man ha skräddarsydda analyser eller geoberäkning av resultaten kan ni kontakta oss. Exempelvis om boendepreferenser varierar med om man har nära till handelsområde, eller utbud/nivå av kollektivtrafik. Eller varför inte om betydelsen av trygghet hänger i hop med brottsligheten i området.

Ni som redan använder Infostat kan ta del av resultaten genom att klicka här, då kommer ni till Infostats analysplattform. Har ni inte redan ett konto på Infostat eller vill ni köpa rapporten fristående kan ni ta kontakt med Mårten Lindberg.

 

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt