Skip to main content
Nytt från Infostat Nyheter

Konsumtionsläget: Mars/april 2024

  • Konsumtion
  • Read time: 2 minutes

Infostat har löpande konsumtionsundersökningar i fält. Övergripande slutsatser, analys och kommentarer sammanställs i nyhetsbrevet Konsumtionsläget. Nyhetsbrevet vilar på Infostats egna databaser med uppdaterad statistik och enkätdata om hushållens ekonomi, preferenser, vanor och beteenden. Konsumtionsläget kan skräddarsys för att matcha just era kundgrupper.

Senaste utgåvan av Konsumtionsläget kan du läsa här.

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt