Skip to main content
Nytt från Infostat Nyheter

Ökade klyftor i Sverige?

  • Jämlikhet och klass
  • Read time: 3 minutes

I januari släppte SCB nya siffror för 2021, över den så kallade ”Gini-koefficienten”, ett mått som bland annat ekonomer använder för att redovisa den ekonomiska ojämnheten. Vi på Infostat tycker att siffrorna är något underrapporterade, och väljer därför att lyfta fram statistiken på vår egen plattform.

Siffrorna visar att den ekonomiska ojämnheten tydligt ökade i Sverige mellan 2020 och 2021. Den visar också att ojämnheten är den högsta under 2010–talet och att ojämnheten har ökat under samma period.

Störst är ojämnheten Stockholms län och där sticker kommuner som Stockholm, Nacka, Danderyd, Lidingö och Ekerö ut särskilt. Det är med andra ord några av Sveriges mest välmående kommuner som sticker ut. Ser vi istället på värden för länen är topp tre: Stockholms län, Skåne Län och Halland Län.

Om vi tittar på vilka län som har den största procentuella utvecklingen hamnar Blekinge och Kronobergs län på topp med 17%, följt av Stockholms Län på 16%.

Samtidigt ser Infostat i sin senaste ekonomitracking (februari 2023) att hur lätt hushållen klarar sig utan lön 1 månad varierar kraftigt med ekonomisk situation. Av hushåll med mycket god ekonomi svarar 89% att det skulle klara sig med lätthet, mot endast 7% som svarar detsamma i hushåll med mycket dålig ekonomi.

För användare: länk till rapportsammanställning här.

Dynamiskt diagram

Ni som använder Infostat kan exportera dynamiska diagram från Infostats databas, till er egen plattform. Till exempel går det att exportera diagrammet nedan till er egen hemsida, med automatiskt uppdaterade siffror.

Ni som inte använder Infostat får här en möjlighet att testa hur det är att jobba med diagram i Infostats databas.

Ni kan själva välja geografi. I det här fallet har vi förvalt kommunerna med högsta och lägsta värde, Danderyd respektive Forshaga. Riket finns med som referensvärde.

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt