Skip to main content
Nytt från Infostat Nyheter

Jämställdhetspolitiska förslag

  • Read time: 1 minute

Bland väljarna är det framför allt de som skulle rösta på Vänsterpartiet och Miljöpartiet som tycker jämställdhet är en viktig politisk fråga. På tredje plats kommer väljare hos Centerpartiet. Sist kommer väljare hos Sverigedemokraterna.

Rapporten inkluderar ett axplock resultat ur Infostats senaste undersökning om jämställdhet (maj, 2022). I rapporten kompletteras varje resultat med en tabell eller ett diagram offentlig statistik.

Som alltid kan Infostats användare själva filtrera fram egna  diagram och tabeller i Infostats webbverktyg. Vad tycker gruppen unga i Stockholmsregionen om delad föräldraledighet?

Ladda ner rapporten här: Jämställdhetsrapport

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt