Skip to main content
Nytt från Infostat Nyheter

Hushållens ekonomi

 • Ekonomi
 • Read time: 2 minutes

Det är ekonomiskt oroliga tider och hushållens pessimism ökar. Infostat följer utvecklingen noggrant genom våra månadsvisa undersökningar inom ekonomi. Nu ligger nya resultat inne i databasen. Är du kund kommer du åt resultaten direkt genom att klicka här.

Undersökningen inkluderar bland annat: 

 • Hur man tror att den egna och Sveriges ekonomi kommer att utvecklas det kommande året, och de kommande fem åren
 • Hur man tror att arbetslösheten kommer att utvecklas det kommande året och de kommande fem åren
 • Hur man bor och vilket uppvärmningssystem man har
 • Om man har bolån
 • Hur man skulle klara en räntehöjning om tre procentenheter
 • I vilken utsträckning prisökningar på livsmedel, drivmedel, energi och boende hittills har påverkat privatekonomin
 • I vilken utsträckning man oroar sig för prisökningar på livsmedel, energi, drivmedel och boendekostnader
 • I vilken utsträckning man, på grund av prisökningar, har minskat sin konsumtion
 • Hur svårt det skulle vara att klara en oväntad utgift på 5, 25 och 50 tusen kronor
 • Hur man skulle finansiera en oväntad utgift på 25 tusen kronor
 • Vilka tjänster och varor man konsumerar en vanlig månad
 • Vilka varor och tjänster man i första hand drar ner på om man behöver minska sina utgifter

Som alltid kan Infostats användare själva filtrera fram egna målgrupper, diagram och tabeller i webbverktyget. Läs mer om vad du kan göra här.

 • Få nyheter från Infostat
  Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt