Skip to main content
Nytt från Infostat Nyheter

Hur utvecklas jämställdheten i familjen?

  • Jämställdhet
  • Read time: 3 minutes

Det finns många tänkbara mått på jämställdhet mellan könen. En aspekt gäller vem det är som tar hand om familjen när den behöver mer omsorg än vanligt. Fler föräldrar än tidigare delar lika på föräldradagarna för barn som är under två år. Sedan 2005 har andelen med lika fördelning klättrat från 9,5 % till 19,3 % i dag.

Ser man i stället till det totala antalet föräldradagar som tas ut svarar kvinnor för ett betydligt större uttag än män, 37 miljoner dagar respektive 16 miljoner dagar. Kvinnor tar också ut flest VAB-dagar (61 % av uttaget). Bland sysselsatta kvinnor som arbetar deltid anger 82 % omsorg av barn som orsak, vilket kan jämföras med 18 % av männen.

Omvårdnadsbidrag är en ersättning som betalas ut till föräldrar som har ett barn med funktionsnedsättning. Av de som tar emot bidraget är 80 % kvinnor. Närståendepenning är en ersättning som man kan få för att vara hos en närstående person som är svårt sjuk. 72 % av mottagarna är kvinnor.

Det är betydligt vanligare att kvinnor är ensamstående föräldrar. Sverige har omkring 397 000 ensamstående föräldrar. Av dem är 292 000 kvinnor. Underhållsbidrag är pengar som föräldern som inte bor med barnet ska betala till den förälder där barnet bor. 88 % av de betalningsskyldiga är män.

Diagram. Föräldrapenning, utbetalade nettodagar.

 

Om statistiken

Statistiken bygger på data från Försäkringskassan och SCB och har bearbetats av Infostat.
Kontaktperson: Mårten Lindberg, marten.lindberg@infostat.se

Ladda ner som pdf.

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt