Skip to main content
Nytt från Infostat Nyheter

Hur mycket skiftande personal kommer hem till den som har hemtjänst?

  • Read time: 3 minutes

Personalombytena i besöken hos hemtjänsttagare har ökat under 2021. Hemtjänsttagare som bor utanför storstäderna möts i snitt av en större genomströmning.

Under en 14-dagarsperiod kommer i genomsnitt 14,9 olika personer ur personalen hem till den som har hemtjänst. Siffran inkluderar inte matleveranser eller hembesök efter trygghetslarm. Nivån innebär att trenden med ett något ökat antal personalombyten i hembesöken har fortsatt under 2021. År 2010 fick en hemtjänsttagare i snitt besök av 12,8 personer. Noteringen för år 2021 är den högsta i mätserien.

Variationen mellan kommunerna är betydande. Det största antalet personer ur personalen som en hemtjänsttagare träffar under 14 dagar rapporteras från Oxelösund (24). I topp återfinns också Ovanåker (23), Hjo (23), Bengtsfors (22) och Askersund (22). Det minsta antalet personalombyten noteras för Nynäshamn (7), Härnösand (9), Salem (9) och Öckerö (9). Man ska dock notera att inte samtliga kommuner redovisar värdet.

Ett generellt mönster är att hemtjänsttagare som bor utanför någon av de tre storstadsregionerna i genomsnitt möts av fler personväxlingar i hembesöken (15,8) än de hemtjänsttagare som bor i storstadsregionerna (13,3).

Diagram. Hemtjänsttagare som bor utanför storstadsregionerna får i genomsnitt möta en mer växlande personal i hembesöken under en 14-dagarsperiod.

 

Om statistiken

Statistiken bygger på data från Kolada och SCB och har bearbetats av Infostat.
Kontaktperson: Peter Santesson, epost: peter.santesson@infostat.se

Ladda ner som pdf

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt