Skip to main content
Nytt från Infostat Nyheter

Geografiska analyser har nu blivit busenkelt

 • Read time: 6 minutes

Nu finns ännu fler geografiska indelningar i Infostats analysplattform. För den som är kreativ är analysmöjligheterna snart oändliga. 

Samhällsutvecklingen ser olika ut i landet och var man bor kan spegla vad man tycker. För att lättare analysera geografins betydelse växer analysverktyget med flera nya geografiska indelningar. De ger våra användare stort mervärde eftersom all kommunal statistik och alla undersökningsresultat nu kan analyseras ur en rad geografiska perspektiv.

Exempel

Vi vill veta hur den lokala arbetsmarknaden Malmö-Lund utvecklas när det gäller nettoinflyttning. Om man inte använder Infostat är det lättare sagt än gjort.

 • Det första problemet är att det lokala arbetsmarknadsområdet Malmö-Lund består av flera skånska kommuner, men är inte detsamma som t ex Skåne län. Därför kan vi inte använda länsindelningen.
 • Den andra problemet är att i teorin kan vi ta fram värden för alla kommuner som ingår i området, och sedan göra en manuell beräkning. Men det är tidsödande och vill vi senare komplettera med annan data måste också det beräknas.

Med Infostat får vi fram data för Malmö-Lund med några klick. I videon visar vi hur det går till.

 

Vad vi gjorde i videon kan du göra med alla geografiska indelningar i Infostats analysverktyg, med all data som har kommunal upplösning och med alla Infostats undersökningsresultat.

Användare har nu tillgång till 19 geografiska indelningar.

 1. Riket. Som det låter, hela riket.
 2. Län. 21 län.
 3. Kommun. 290 kommuner.
 4. Kommungrupp, huvudtyper. Delar upp Sverige i tre kommuntyper. Storstäder/storstadsnära kommuner, större städer/kommuner nära större stad, och mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner. Länk.
 5. Kommungrupp, grupp. En mer finmaskig indelning av kommuntyper. Storstäder, större stad, mindre stad/tätort, pendlingskommun nära större stad, lågpendlingskommun nära större stad, pendlingskommun nära storstad, pendlingskommun nära mindre stad/tätort, landsbygdskommun och landsbygdskommun med besöksnäring. Länk.
 6. Storstadskommun (ja/nej). Ny. Delar upp Sverige i storstadskommun eller inte storstadskommun. Länk.
 7. Storstadskommuner (3 områden). Ny. Delar upp Sverige i tre storstadsregioner och grupperar resten av landet (ej storstadsregion). Länk.
 8. Riksområden. Ny. Ger en grov geografisk indelning av Sverige. Länk.
 9. Landsdelar. Ny. Ger en ännu grövre indelning i tre områden. Länk.
 10. Skogslän (ja/nej). Ny. En indelning som få känner till, men som är användbar för analyser om hur landets skogsrika områden utvecklas. Länk.
 11. Stockholms län. Ny. Här kontrasterar vi huvudstadsområdet med resten av landet. En användbar indelning för analyser om hur huvudstadsområdet utvecklas relativt resten av landet.
 12. Skåne län. Ny. Samma som ovan, fast för Skåne län.
 13. Västra Götalands län. Ny. Samma som ovan, fast för Västra Götalands län.
 14. Storstadslän (3 län). Ny. Lägger fokus på våra tre storstadsområden, resten av landet grupperas.
 15. Storstadslän (ja/nej). Ny. Inkluderar en gruppering av våra tre storstadsområden och en gruppering av resten av landet. Användbar för analyser om hur våra storstadsområden utvecklas relativt resten av landet.
 16. Lokala arbetsmarknader. Ny. Sverige är indelat i lokala arbetsmarknader som ofta spänner över flera kommuner. Indelningen är särskilt användbar för regional ekonomisk analys. Länk.
 17. Lokala arbetsmarknadscentrum. Ny. Delar upp Sverige i områden med ett lokalt arbetsmarknadscentrum (sk. ”självständiga kommuner”) och utpendlingskommuner (sk. ”osjälvständiga kommuner”). Länk.
 18. FA-region. Ny. Särskilt lämpad för regionala analyser. Boende inom en FA-region antas kunna bo och arbeta utan att behöva lägga för mycket tid på arbetspendling. Länk.
 19. Kustkommuner. Ny. Skiljer på kustkommuner och inlandskommuner.

Finns det fler användbara indelningar som vi inte har tänkt på? Hör gärna av dig med tips!

 

 • Få nyheter från Infostat
  Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt