Skip to main content
Nytt från Infostat Nyheter

Ökad pessimism om brottsutvecklingen

  • Kriminalitet
  • Read time: 2 minutes

Infostat har för andra gången undersökt hushållens syn på brottsutvecklingen i Sverige. Resultaten visar på en högre grad av pessimism än tidigare. 

Sju av tio tror att om tio år har Sverige betydligt fler eller något fler utsatta områden än i dag. En av tio tror att Sverige har färre eller betydligt färre utsatta områden än i dag. Förändringen från Infostats förra mätning (april, 2022) går i negativ riktning. Då var motsvarande siffror 65 % respektive 14 %.

Undersökningen visar också att allt fler föredrar en linje med skärpta och mer avskräckande straff över en linje med ökade sociala och preventiva insatser. Sedan förra mätningen är ökningen för skärpta straff störst bland kvinnor. Nu är det fler kvinnor som föredrar skärpta och mer avskräckande straff (53 %) än sociala och preventiva insatser (39 %).

Kontakta Infostat för att ta del av undersökningen. Snabbrapport finns här.

För användare finns resultaten sammanställda i Infostats analysplattform.

  • Få nyheter från Infostat
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt